Identyfikator artykułu : 00175300 / Ostatnia modyfikacja : 06.01.2021Drukowanie

Po aktualizacji oprogramowania telewizor z platformą Android TV działa nieprawidłowo.

  1. W razie występowania opisanych poniżej problemów, w pierwszej kolejności należy wypróbować te procedury rozwiązań .

   • Regularnie występują przerwy w dźwięku
   • Telewizor przełącza się w tryb demonstracyjny
   • Przewodnik po programach nie pojawia się lub jest nieaktualny
   • Nie można dokonać nagrania (*)
   • Nagrane tytuły zniknęły z listy tytułów (*)

    (*) Funkcja nagrywania jest dostępna tylko w niektórych modelach oraz w niektórych krajach/regionach.


  2. Jeśli wykonanie czynności 1 nie wyeliminuje problemu lub jeśli występują inne problemy: Problem ten można spróbować rozwiązać, odłączając zasilanie lub przywracając ustawienia fabryczne. Spróbuj zresetować telewizor zgodnie z poniższym opisem. Resetowanie i przywracanie ustawień fabrycznych telewizora z platformą Android TV


  Przykłady problemów po aktualizacji:

  • Systematyczne uruchamianie się na nowo.
  • Telewizor nie włącza się.
  • Migająca kontrolka LED.
  • Występuje błąd sieci.
  • Nie są widoczne kanały.
  • Nie jest rozpoznawany podłączony dysk twardy.
  • W obrazie nagrywanym na zewnętrzny dysk twardy występują zakłócenia.
  • Brak dźwięku lub brak obrazu.
  • Pilot nie działa.
  • Telewizor zawiesza się.
  • Telewizor działa nieprawidłowo, niestabilnie itp.

   Jeśli problem pozostanie nierozwiązany pomimo zresetowania telewizora lub przywrócenia w nim ustawień fabrycznych, konieczna może być naprawa w serwisie.


     Do klientów, których problem pozostał nierozwiązany pomimo zresetowania telewizora:


  Uprzejmie prosimy o pomoc polegającą na udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytanie.
  Przekazane odpowiedzi posłużą do doskonalenia naszych produktów i obsługi klienta.
  *Zgłoszenia pozostaną bez odpowiedzi. Dziękujemy za zrozumienie.