Identyfikator artykułu : 00118698 / Ostatnia modyfikacja : 22.10.2021Drukowanie

Jak wykonać początkową konfigurację telewizora Sony z platformą Android TV?

  Ten artykuł opisuje, jak skonfigurować telewizor przed pierwszym użyciem lub po przywróceniu ustawień fabrycznych.

  Konfiguracja początkowa telewizora z platformą Android TV

  Kiedy włączysz telewizor po zakupie lub po przywróceniu ustawień fabrycznych, rozpocznie się Konfiguracja początkowa. W trakcie konfiguracji początkowej możesz połączyć telewizor z Internetem, dodać konta Google, by używać aplikacji Android™, i wykonać strojenie w celu odbioru stacji telewizyjnych.

  • Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Jeśli pojawią się elementy nieuwzględnione w tej procedurze, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  • Przedstawione obrazy mają jedynie charakter wskazówek. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu oraz sposób postępowania mogą być nieco inne. Zależy to od kraju/regionu, modelu i wersji wewnętrznego oprogramowania.
  • Aby wybrać żądany element widoczny na ekranie, wskaż go, naciskając przyciski ze strzałkami góra - dół - lewo - prawo na pilocie, po czym naciśnij przycisk ENTER Kółko z kształtem krzyżyka na pilocie.

  W opisie procedury założono, że Konfiguracja początkowa rozpoczęła się automatycznie. Konfigurację początkową można jednak w każdym momencie rozpocząć ręcznie, wykonując poniższe czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję ikona koła zębatego Ustawienia.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Preferencje urządzeniaKonfiguracja początkowa. (Android 9)
   • Wybierz opcję Konfiguracja początkowa lub Automatyczne uruchamianie. (Android 8 lub wcześniejszy)

  Wykonywanie konfiguracji początkowej telewizora z platformą Android TV

  1. Kiedy pojawi się ekran powitalny, wybierz żądany język, w tym przypadku ENGLISH (angielski).
   Zrzut ekranu wyboru języka
  2. Jeśli pojawi się ekran Konfiguracja telewizora za pomocą telefonu lub tabletu Andoid lub Czy masz telefon lub tablet Android?, wybierz, czy chcesz przesłać do telewizora obecne ustawienia ze współpracującego telefonu lub tabletu Android.
   W tym przykładzie naciśnij przycisk ze strzałką w dół na pilocie i wybierz opcję Pomiń. (Pomiń telefon/tablet)
   Ekran konfiguracji przy użyciu urządzenia z systemem Android
   UWAGA: jeśli wybierzesz na tym ekranie opcję Tak, możesz w prosty sposób przesłać dane konta i sieci ze współpracującego urządzenia z systemem Android — wystarczy wykonać kilka kliknięć, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
   Zrzut ekranu podłączania urządzenia po wybraniu opcji TAK
  3. Kiedy pojawi się ekran Wybierz sieć Wi-Fi, wybierz preferowane ustawienia sieciowe. Możesz wybrać z listy sieć bezprzewodową, do której chcesz się podłączyć, lub użyć przewodu LAN i połączyć się z siecią przewodową.
   Zrzut ekranu „Wybierz sieć Wi-Fi”
  4. Po wybraniu sieci pojawi się komunikat Wprowadź hasło... Kiedy wyróżnione jest pole tekstowe, w celu wyświetlenia klawiatury ekranowej naciśnij przycisk ENTER Kółko z krzyżykiem na pilocie. Wprowadź kod dostępu do sieci i naciśnij przycisk NEXT/ENTER lub FINISH, aby przejść dalej.
   Zrzut ekranu „Podaj hasło”
   UWAGA: po nawiązaniu połączenia pojawia się komunikat „Pomyślnie nawiązano połączenie”.
   Zrzut ekranu „Stan połączenia”
    
  5. Kiedy pojawi się ekran Maksymalnie wykorzystaj ekran telewizora, na potrzeby tego omówienia wybierz opcję Pomiń.
   Zrzut ekranu „Maksymalnie wykorzystaj telewizor”
    
  6. Teraz, gdy wyświetlony zostanie ekran Maksymalnie wykorzystaj telewizorZaloguj się na konto lub Zaloguj się do Google, masz dwie lub trzy poniższe możliwości:
   • Użyj telefonu lub komputera albo Użyj telefonu lub laptopa
   • Użyj pilota albo Użyj hasła
   • POMIŃ
     

  Wybierz żądane ustawienie. Aby w prosty sposób zalogować się do Google, wybierz opcję Użyj pilota lub Użyj hasła i podaj odpowiednie informacje.​​​​

  Jeśli wybierzesz opcję Użyj telefonu lub komputera albo Użyj telefonu lub laptopa, telefon i komputer/laptop muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co telewizor. Ta opcja jest zalecana, jeśli nie chcesz wyświetlać hasła lub konta Google na ekranie telewizora. Jeśli pominiesz ten krok, może okazać się, że logowanie będzie później konieczne, aby uzyskać dostęp do różnych aplikacji i/lub usług Google w telewizorze Sony z systemem Android. Jeśli wybierzesz opcję Użyj pilota albo Użyj hasła, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  Konfiguracja Google z kodem z telefonu

  1. Po wprowadzeniu informacji o koncie Google naciśnij przycisk Enter krzyżyk w kole na pilocie.

  ​​​​​​​Zrzut ekranu logowania Google

  1. Wybierz Akceptuj, aby zaakceptować Warunki korzystania z usług Google.
   Zrzut ekranu warunków korzystania

  2. Kiedy pojawi się ekran Lokalizacja, wybierz Tak lub Nie, aby zezwolić Google i aplikacjom innych producentów na wykorzystywanie informacji o lokalizacji urządzenia lub odmówić takiej zgody.
   Zrzut ekranu wyboru lokalizacji

  3. Kiedy pojawi się ekran Pomóż doskonalić system Android, możesz wybrać, czy do Google mają być przesyłane informacje diagnostyczne.
   Zrzut ekranu informacji diagnostycznych

  4. Kiedy pojawi się ekran Wybierz nazwę..., nazwij swój telewizor. Wybierz preferowaną nazwę z listy lub wybierz opcję Wprowadź własną nazwę.

  5. Wybierz kraj.
   Zrzut ekranu wyboru kraju

  6. Jeśli pojawi się ekran Poznaj Asystenta Google, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Asystent Google nie jest obsługiwany w pewnych krajach. W tej procedurze pominęliśmy tę czynność.
   Zrzut ekranu „Poznaj Asystenta Google”

  7. Pojawi się umowa Polityka prywatności. Uwaga: aby kontynuować konfigurację telewizora i w pełni wykorzystywać jego możliwości (takie jak aktualizacje oprogramowania), trzeba przyciskiem ze strzałką w dół przewinąć zawartość ekranu do samego końca, a następnie wybrać opcje Zgadzam się na wszystkie lub Zgadzam się. Aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania, trzeba zaakceptować Politykę prywatności firmy Sony. W ten sposób natychmiast po udostępnieniu aktualizacji rozpocznie się jej automatyczne pobieranie.
   Zrzut ekranu polityki prywatności

  8. Następnie trzeba będzie wpisać 4-cyfrowy kod PIN. Przyjęta zostanie każda kombinacja cyfr z wyjątkiem 0000. Nowy kod PIN trzeba wprowadzić dwukrotnie: za pierwszym razem, by go podać, a za drugim, by potwierdzić jego zgodność z pierwotnie wybranym kodem. Pojawi się nowy ekran Kod PIN został ustawiony. Potwierdza on aktywację nowego kodu PIN. Zapamiętaj swój kod PIN i/lub przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
   Kod PIN będzie potrzebny do zmiany ustawień Blokady rodzicielskiej lub czasowego odblokowywania zablokowanych usług telewizji cyfrowej/satelitarnej.
   Zrzut ekranu blokady rodzicielskiej

  9. Możesz teraz wyregulować odbiornik satelitarny. Wybierz Rozpocznij, aby rozpocząć regulowanie, lub Pomiń, aby zrobić to później.
   Jeśli pojawi się ekran konfiguracji IR Blaster (Steruj telewizorem i dekoderem przy użyciu jednego pilota), zapoznaj się z tym artykułem: Jak podczas Konfiguracji początkowej przygotować moduł IR Blaster do sterowania telewizorem oraz dekoderem.
   Możliwość użycia modułu IR Blaster jest uzależniona od regionu. Informacji o obsługiwanych regionach należy szukać w sekcji „Odpowiednie kraje/regiony” na stronie podanej w linku.

    

  10. Jeśli po wyświetleniu ekranu Czy chcesz uruchomić Autoprogramow. z satelity? wybierzesz Rozpocznij, pojawi się nowy ekran Wybierz typ nadawania, aby automatycznie wyszukiwać usługi. Zanim wybierzesz typ transmisji do wyszukiwania kanałów, podłącz przewód telewizora i wybierz jedną z następujących możliwości:

   • Cyfrowy I Analogowy
   • Cyfrowy
   • Analogowy
   • Pomiń
    ​​​​​​​​​​​​​​

  Zrzut ekranu wyboru typu transmisji

  1. Po wybraniu typu transmisji możesz wskazać położenie telewizora, aby zoptymalizować dźwięk. Wybierz opcję Stolik lub Ściana.
   Zrzut ekranu „Położenie TV”

  2. Na zakończenie zdecyduj, czy chcesz włączyć funkcję Zdalne uruchamianie, która umożliwi włączenie telewizora przez urządzenie zewnętrzne. Wybierz ustawienie Włącz lub Wyłącz
   Zrzut ekranu zdalne uruchamianie

  3. Telewizor jest już skonfigurowany. Wybierz Ukończono na ekranie Zakończono konfigurację, aby powrócić do menu głównego.
   Ekran ukończenia konfiguracji

  4. W zależności od wersji systemu operacyjnego Android TV może się pojawić ekran prezentacji telewizora (samouczek). Poniższe ekrany pochodzą z systemu Android 8.0. Naciskaj przycisk ze strzałką w prawo na pilocie, aby przechodzić dalej, wybierz Gotowe na ostatnim ekranie i naciśnij przycisk ENTER krzyżyk w kole. Podczas wyświetlania ekranów samouczka nie wyłączaj przewodu zasilającego z gniazdka sieci energetycznej.

   Ekran samouczka
    
  5. Pojawi się ekran główny telewizora z platformą Android TV. Miłego użytkowania nowo zainstalowanego telewizora z platformą Android TV!
   Ekran główny telewizora z platformą Android TV