Identyfikator artykułu : 00124091 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2021

Podczas oglądania nocnych scen itp. występuje migotanie lub miganie obrazu albo pulsujący szum

  Widoczny szum mógł pojawić się w sygnale wizji podczas rejestrowania obrazu kamerą w stacji nadawczej. Tego typu zakłócenia obrazu powstają zwłaszcza, gdy kamera o wysokiej rozdzielczości filmuje nocną scenę, zaciemnione pomieszczenie itp.

  Jeśli przeszkadza Ci ten problem, wprowadź poniższe ustawienia.

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. W kategorii TV (Telewizor) wybierz pozycję Display (Ekran).
  4. Wybierz opcję Picture (Obraz).
  5. Wybierz opcję Advanced settings (Ustawienia zaawansowane).
  6. Wybierz opcję Clarity (Wyrazistość).
  7. Wprowadź podane niżej ustawienia.
   • Zmień ustawienie opcji Digital noise reduction (Osłabianie zakłóceń cyfrowych) z Auto (Automatyczne) na High (Wysokie).
   • Zmień ustawienie opcji Random noise reduction (Osłabianie zakłóceń losowych) z Auto (Automatyczne) na High (Wysokie).
   • Zmień ustawienie opcji Sharpness (Ostrość) na 50.
   • Zmień ustawienie opcji Reality Creation (Odtwarzanie rzeczywistości) z Auto (Automatyczne) na Manual (Ręczne), a następnie zmniejsz wartość ustawienia Resolution (Rozdzielczość).