Identyfikator artykułu : 00122202 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jak dostroić telewizor Sony z systemem Android TV (odbiór z wielu anten satelitarnych)?

  To jest instrukcja krok po kroku, jak dostroić odbiór przez maksymalnie cztery anteny satelitarne (LNB).

  WAŻNE: Przed przystąpieniem do strojenia zapoznaj się z podstawowymi informacjami o systemie satelitarnym (np. z którego satelity sygnał odbierasz lub jak wygląda dystrybucja sygnału z anteny satelitarnej do telewizora). Informacje te można uzyskać od nadawcy i dostawcy anteny satelitarnej.

  Poniższa procedura ma zastosowanie w przypadku wszystkich telewizorów Sony z systemem Android. Niemniej w zależności od modelu urządzenia mogą występować niewielkie różnice w układach pilota i menu interfejsu.

  Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowych wskazówek na jakimkolwiek etapie, skorzystaj z Pomocy wstępnie zainstalowanej w telewizorze lub strony pomocy technicznej dotyczącej Twojego modelu telewizora.

  Wskazówki dotyczące pilota Wskazówki dotyczące pilota
  Do poruszania się po menu telewizora używaj przycisków strzałek na pilocie. Aby wybrać opcję w menu telewizora, naciśnij przycisk "plus". Jest to czerwony przycisk umieszczony w środku okrągłego obszaru Menu na pilocie.

  1. Włącz telewizor i upewnij się, że kabel anteny satelitarnej jest prawidłowo podłączony do telewizora.
  2. Naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny) na pilocie.
  3. Wybierz Settings (Ustawienia) → Channel Setup (Konfiguracja kanału)Digital Setup (Konfiguracja cyfrowa) Satellite Set-up (Konfiguracja satelitarna) → Digital Satellite Tuning (Cyfrowe strojenie anteny satelitarnej).
  4. Po wyświetleniu pytania "Do you want to start Digital Satellite Tuning?" (Czy chcesz rozpocząć cyfrowe strojenie anteny satelitarnej?) wybierz opcję Yes (Tak).
  5. Wybierz Fixed antenna (Wbudowana antena) lub DiSEqC, a następnie wybierz Next (Dalej).
  6. Na tym etapie trzeba będzie wybrać jedną z dwóch list kanałów satelitarnych: Preferred Satellite (Preferowany satelitarny) lub General Satellite (Ogólny satelitarny).

   • Ustawienie Preferred Satellite (Preferowany satelitarny) zawiera listę kanałów wybranego nadawcy wraz z niektórymi parametrami domyślnymi w celu ułatwienia strojenia kanałów.
   • Ustawienie General Satellite (Ogólny satelitarny) pokaże wszystkie kanały wybranej anteny satelitarnej. Parametry odbioru i strojenia używają ustawień domyślnych i być może trzeba będzie je zmodyfikować pod kątem danego typu instalacji.

   • UWAGA: Podczas strojenia pod kątem ustawienia Preferred Satellite (Preferowane satelitarne) można zmienić niektóre parametry, a w przypadku opcji General Satellite (Ogólne satelitarne) można zmienić wszystkie. Skonsultuj się z nadawcą i dostawcą systemu anteny satelitarnej w celu uzyskania precyzyjnych informacji o konicznych ustawieniach.

   Jeśli wybierzesz Preferred Satellite (Preferowane satelitarne):

   1. Pojawi się lista operatorów. Wybierz preferowanego operatora telewizji satelitarnej.
   2. Pojawi się lista satelitów. Wybierz swojego satelitę.
   3. Pojawią się paski Signal strength (Siła sygnału) i Signal quality (Jakość sygnału). Powinny być bliskie wskazania MAX. To znaczy, że odbierasz sygnał z satelity i możesz strojenie kanałów.

    UWAGA. Jeśli paski wskazują na słaby sygnał lub brak sygnału, musisz zmienić parametry strojenia (zwykle chodzi o LNB Voltage (Napięcie LNB) i/lub DiSEqC Control (Sterowanie DiSEqC) w LNB Configuration (Konfiguracja LNB) lub Polarization (Polaryzacja) w Transponder Settings (Ustawienia nadajnika)). Po wyświetleniu wskaźników siły i jakości sygnału możesz zacząć strojenie kanałów.

   4. Naciśnij [Return] na pilocie i wybierz Start.
   5. Rozpocznie się strojenie sygnału satelitarnego. Po zakończeniu pojawi się powiadomienie.

   Jeśli wybierzesz General Satellite (Ogólne satelitarne):

   1. Zacznij od wybrania Satellite 1 (Satelitarne 1)
   2. Upewnij się, że Satellite 1 ma wartość ON (Wł.).
   3. Ustaw Scan Type (Typ skanowania) na Manual (Ręczny).
   4. Przejdź do Satellite Selection (Wybór satelity) i wybierz satelitę z listy.
   5. Przejdź do LNB Configuration (Konfiguracja LNB), ustaw DiSEqC Control (Sterowanie DiSeqC) na A i zatwierdź.
   6. Pojawią się paski Signal strength (Siła sygnału) i Signal quality (Jakość sygnału). Powinny być bliskie wskazania MAX. To znaczy, że odbierasz sygnał z satelity i możesz strojenie kanałów.

    UWAGA. Jeśli paski wskazują na słaby sygnał lub brak sygnału, musisz zmienić parametry strojenia (zwykle chodzi o LNB Voltage (Napięcie LNB) i/lub DiSEqC Control (Sterowanie DiSEqC) w LNB Configuration (Konfiguracja LNB) lub Polarization (Polaryzacja) w Transponder Settings (Ustawienia nadajnika)). Po wyświetleniu wskaźników siły i jakości sygnału możesz zacząć strojenie kanałów.

   7. Wróć i ustaw Scan Type (Typ skanowania) na Full (Pełny).
   8. Naciśnij dwa razy [RETURN] na pilocie, żeby wrócić do ekranu z satelitami.

    UWAGA. Ustaw drugiego satelitę w ten sam sposób, ale ustaw DiSEqC Control (Sterowanie DiSEqC) na B w LNB Configuration (Konfiguracja LNB). Powtórz, aby ustawić Satellite 3 (Satelitarny 3) (DiSEqC C) i/lub Satellite 4 (Satelitarny 4) (DiSEqC D).

   9. Wróć do ekranu z satelitami, naciskają dwa razy [RETURN] na pilocie.
   10. Wybierz Start, aby zacząć strojenie.

    WAŻNE: Pełne strojenie dla dwóch lub więcej satelitów może zająć nawet godzinę.