Identyfikator artykułu : 00201625 / Ostatnia modyfikacja : 20.02.2020

Jak zamykać aplikacje w telewizorze z platformą Sony Android TV (Android 7.0 Nougat tylko)

  Podobnie jak w smartfonach i tabletach zbyt duża liczba otwartych aplikacji może sprawić, że w telewizorze Sony z platformą Android TV wystąpią objawy małej ilości pamięci systemowej. W rezultacie zmaleje efektywność działania systemu i mogą pojawić się problemy z wydajnością.

  Zaleca się wtedy zwolnienie pamięci przez zamknięcie aplikacji działających w tle lub ponowne uruchomienie telewizora.

  Aby zamykać uruchomione aplikacje, wykonuj poniższe czynności:

  1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk HOME na pilocie.
  2. Wskaż żądaną aplikację, naciskając przycisk ze strzałką w lewo lub w prawo.
  3. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół, aby wskazać ikonę X (Zakończ).
  4. Naciśnij przycisk Enter.

   UWAGA: Przełączanie zadań (przełączanie między aplikacjami i szybkie wybieranie/zamykanie ostatnio używanych aplikacji) możliwe jest w systemach Android Nougat.

  Zamykanie aplikacji w telewizorze z platformą Sony Android TV

  Aby ponownie uruchomić telewizor, wykonaj „miękkie” resetowanie.