Identyfikator artykułu : 00250143 / Ostatnia modyfikacja : 14.06.2023Drukowanie

Jak połączyć telewizor (po raz pierwszy lub ponownie) z pilotem bezprzewodowym lub pilotem z funkcją komend głosowych

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  W przypadku problemów z użyciem pilota bezprzewodowego lub funkcji komend głosowych / przycisku (MIC) na pilocie z funkcją komend głosowych wykonaj następujące czynności, aby usunąć powiązanie i ponownie sparować pilot lub wykonać parowanie pilota:

  Uwagi:

  • W przypadku wymiany pilota z funkcją komend głosowych warunkiem włączenia funkcji komend głosowych jest ponowne sparowanie pilota.
  • Po zaktualizowaniu oprogramowania telewizora może się okazać, że do włączenia funkcji komend głosowych niezbędne jest ponowne sparowanie pilota.
  • Parowanie może się nie udać przy niskim stanie baterii. W takim przypadku przed parowaniem należy wymienić baterie na nowe.

  Telewizory z platformą Google TV™ lub Android TV™ wprowadzone na rynek w 2016 r. lub później

  Jeśli używasz pilota tego rodzaju, wykonaj następujące czynności:

  przykładowe zdjęcia pilotów bezprzewodowych i pilotów z funkcją komend głosowych

  1. Usuń powiązanie pilota z funkcją komend głosowych z telewizorem:
   UWAGA: Pomiń tę czynność, jeśli masz telewizor wymieniony poniżej.
   Lista modeli
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje Pilot i akcesoria Ustawienia BluetoothSONY TV RC MIC 001 lub SONY TV VRC 001.
    • Wybierz opcje Ustawienia BluetoothSONY TV RC MIC 001 lub SONY TV VRC 001.
   4. Wybierz opcję Usuń powiązanie.
   5. Wybierz opcję OK.
  2. Sparuj lub ponownie sparuj telewizor z pilotem z funkcją komend głosowych:
   1. Wyświetl ekran Ustawienia. Jak uzyskać dostęp do Ustawień
   2. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje Pilot i akcesoriaPilotPołącz przez Bluetooth lub Aktywuj przycisk .
    • Wybierz opcje PilotPołącz przez Bluetooth.
    • Wybierz opcje Pilot głosowy zdalnego sterowaniaAktywuj przycisk .
   3. Wykonuj wyświetlane polecenia.
    UWAGA: Parowanie może się nie udać przy niskim stanie baterii. W takim przypadku przed ponowieniem próby parowania należy wymienić baterie na nowe.

  Telewizory z platformą Android TV™ wprowadzone na rynek w 2015 r.

  Jeśli używasz pilota tego rodzaju, wykonaj poniższe czynności:
  zdjęcie pilota z panelem dotykowym

  1. Usuń powiązanie pilota z funkcją komend głosowych (pilota z panelem dotykowym) z telewizorem:
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Ustawienia Bluetooth w kategorii Sieć i akcesoria.
   4. Wybierz opcję Lista urządzeń.
   5. Wybierz opcję SONY TV REMOTE 001.
   6. Wybierz opcję Usuń powiązanie.
   7. Wybierz opcję OK.
  2. Sparuj lub ponownie sparuj telewizor z pilotem z funkcją komend głosowych (pilotem z panelem dotykowym):
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz w kategorii Sieć i akcesoria opcję Ustawienia panelu dotyk. zdalnego ster.
   4. Wybierz opcję Parowanie panelu dotyk. zdalnego ster.
   5. Wykonuj wyświetlane polecenia.