Identyfikator artykułu : 00144600 / Ostatnia modyfikacja : 21.04.2022Drukowanie

Jak podłączyć telewizor do sieci przy użyciu połączenia bezprzewodowego?

  UWAGA:

  • Jeśli używasz bezprzewodowego koncentratora, routera lub adaptera do gier, zamiast opcji Wireless Setup (Konfiguracja bezprzewodowa) wybierz Wired Setup (Konfiguracja przewodowa).
  • Funkcje sieciowe pozwalają podłączyć telewizor do Internetu. Procedura konfiguracji może się różnić w zależności od typu sieci i routera LAN. Przed konfigurowaniem połączenia z Internetem upewnij się, że skonfigurowany jest router bezprzewodowej sieci LAN.

  Do połączenia telewizora BRAVIA z Internetem potrzebne są także inne urządzenia, takie jak koncentrator czy router. Rodzaj tych urządzeń zależy od sposobu łączenia się z Internetem.

  ilustracja łączności bezprzewodowej

  1. Router sieci bezprzewodowej
  2. Telewizor BRAVIA

  Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
    
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Sieć i internet — Podstawowa konfiguracja — Wi-Fi(Android™ 9)
   • Wybierz opcje Sieć — Konfiguracja sieci — Podstawowy — Wi-Fi(Android 8 lub wcześniejszy)
     
  4. Wybierz odpowiednią sieć Wi-Fi.
   UWAGA: jeśli pojawi się ekran z pytaniem o sposób łączenia się z routerem bezprzewodowym, wykonaj następujące czynności:
   • W przypadku ręcznego łączenia przez wybór sieci z listy wyszukanych sieci bezprzewodowych
    Wybierz opcję Połącz — lista wyszukiwania.
   • W przypadku automatycznego łączenia z użyciem przycisku WPS na routerze bezprzewodowym (lub punkcie dostępu)
    Wybierz opcję Połącz — przycisk WPS.
  5. Aby wykonać konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
    

  To warto zapamiętać:

  • Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej ani hasła (klucza bezpieczeństwa) routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu), zapoznaj się z instrukcją obsługi routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).
  • Kiedy po wybraniu sieci z listy wyszukanych sieci wyróżnione jest pole tekstowe, naciśnij przycisk Enter na pilocie w celu wyświetlenia klawiatury ekranowej. Wprowadź hasło dostępu do sieci i naciśnij przycisk NEXT/ENTER lub FINISH, aby przejść dalej.
  • Aby wybrać wielkie litery, naciśnij na klawiaturze ekranowej przycisk ze strzałką w górę. Naciśnij go ponownie, aby włączyć małe litery.
  • W kluczach zabezpieczeń rozróżniana jest wielkość liter. Uważaj, aby prawidłowo używać małych i wielkich liter.
   Przykłady pomyłek:
   • I (wielka litera i), l (mała litera L) oraz 1 (cyfra jeden)
   • 0 (cyfra zero) i O (wielka litera o)
   • d (mała litera D) i b (mała litera B)
   • 9 (cyfra dziewięć) i q (mała litera Q)
  • W większości środowisk domowych przydział adresu IP dokonywany jest automatycznie, a serwer Proxy nie jest używany. Jeśli nie masz pewności, czy zostało skonfigurowane połączenie proxy, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
  • Jeśli nie można podłączyć telewizora do Internetu, należy zapoznać się z następującym artykułem:
   Nie można podłączyć telewizora BRAVIA do Internetu: jak wykonać diagnostykę sieci.