Identyfikator artykułu : 00253366 / Ostatnia modyfikacja : 30.11.2020Drukowanie

W jaki sposób można używać telewizora Sony bez pilota?

  Wszystkie telewizory Sony mają przycisk zasilania, który pozwala włączyć telewizor bez względu na to, czy można użyć pilota.

  Gdzie znajduje się przycisk zasilania na telewizorze Sony?

  Umiejscowienie przycisku zasilania zależy od modelu telewizora, kraju i regionu. Aby ustalić, gdzie znajduje się przycisk zasilania na telewizorze, zapoznaj się z następującymi artykułami:

  Niektóre funkcje, takie jak włączanie/wyłączanie, regulacja głośności czy wybór wejścia, można obsługiwać przyciskami na telewizorze. Na telewizorze nie ma natomiast przycisku HOMEprzycisków ze strzałkami. Liczba przycisków na telewizorze zależy od modelu.

  Informacji o konkretnym modelu należy szukać w instrukcji obsługi telewizora. Instrukcje są zamieszczone na stronie pomocy technicznej dla posiadanego modelu.


  Jak obsługiwać telewizor Sony z trzema przyciskami

  Większość telewizorów Sony ma trzy przyciski: (przycisk zasilania) / [+] (przycisk „plus”) / [] (przycisk „minus”).

  Przykładowy model: KDL-50WG663.

  1. Kiedy telewizor jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania  jeden raz, aby włączyć zasilanie.
  2. Kiedy telewizor jest włączony, długo naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć telewizor.
  3. Naciskaj przycisk zasilania, aby zmienić funkcję. Następnie naciskaj przycisk [+] (plus) lub [] (minus), aby:
  • wyregulować głośność,
  • wybrać kanał,
  • wybrać w telewizorze wejście sygnału. 

  Jak obsługiwać telewizor Sony z jednym przyciskiem

  Na pewnych telewizorach Sony (np. XH95, XH90XH80) znajduje się tylko jeden przycisk. Taki telewizor można obsługiwać jednym przyciskiem w następujący sposób:

  1. Kiedy telewizor jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby włączyć zasilanie.
  2. Aby wyświetlić interfejs użytkownika, gdy telewizor jest włączony, jeden raz naciśnij przycisk zasilania.
  3. Aby przejść do następnego elementu (przełącznika) w wyświetlonym interfejsie użytkownika, jeden raz naciśnij przycisk zasilania.
  4. Aby wybrać wyróżniony element wyświetlonego interfejsu użytkownika, długo naciśnij przycisk zasilania.
  5. Aby wyłączyć telewizor, naciśnij przycisk zasilania i trzymaj go aż do wyłączenia telewizora.


  UWAGA: przycisk zasilania na telewizorze ma ograniczoną funkcjonalność. Pewne ustawienia można wybrać tylko pilotem. Kiedy bateria w pilocie jest bliska wyczerpania, informacja o tym pojawi się w głównym menu, co zapewni czas na wymianę baterii.