Identyfikator artykułu : 00165590 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2021Drukowanie

Białe podświetlenie przy oglądaniu ciemnych scen

  Z tyłu panelu każdego telewizora LCD znajduje się podświetlenie. Jest ono niezbędne do wyświetlania obrazu. Aby uzyskać dobre parametry i wyrazistość obrazu, firma Sony wykorzystuje podświetlenie o dużej jasności. Zapewnia ono maksymalną jasność obrazu oraz jego wyjątkową klarowność przy oglądaniu ciemnych scen.

  Dlaczego występuje wyciek światła?

  Niepożądaną właściwością technologii LCD jest niepełna jednorodność podświetlenia. Różnice w jasności podświetlenia są wspólną cechą wszystkich telewizorów LCD. Widoczność tego zjawiska zależy od wybranych ustawień jasności i kontrastu, poziomu jasności w pomieszczeniu oraz miejsca, w którym stoi telewizor. Pewien wpływ ma również temperatura panelu, ponieważ jej zmiany powodują nieznaczne rozszerzanie się i kurczenie pewnych materiałów. Wyciek światła może być większy w nowych telewizorach. W ciągu kilku tygodni/miesięcy użytkowania nastąpi jego stopniowe zmniejszenie.

  Światło jest najbardziej widoczne przy oglądaniu ciemnych scen lub czarnego obrazu w ciemnym miejscu. Kilka przykładów zamieszczono poniżej.

  Clouding (nierównomierne podświetlenie) Blooming (poświata)

  Wyciek światła

  Jak można zmniejszyć wyciek światła?

  Aby zmniejszyć wyciek światła, można spróbować wykonać poniższe czynności.

  • Niemal wszystkie telewizory LCD firmy Sony są wyposażone w czujnik światła, który dostosowuje jasność ekranu do poziomu jasności w pokoju. Jasność ekranu zmniejsza się w ciemniejszych miejscach, a wzrasta w intensywniej oświetlonych pomieszczeniach. Optymalizacja jasności obrazu pozwala zmniejszyć zużycie energii. Zmień ustawienie funkcji Czujnik światła na Wł. W tym celu naciśnij przycisk HOME na pilocie i wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ustawienia systemowe > ECO / Czujnik światła > .
  • Aby zmniejszyć poziom podświetlenia i skompensować przygaszenie obrazu ustawieniami jasności i kontrastu, naciśnij przycisk Options (Opcje) na pilocie i wybierz opcje Obraz > Nastaw.
  • Zmień ustawienie na Kinowy. Obraz stanie się wówczas cieplejszy (nieco bardziej czerwony w odcieniu). W tym celu naciśnij przycisk Options (Opcje) na pilocie i wybierz opcje Wybór sceny > Kinowy.
  • Jeśli telewizor ma funkcję dynamicznego sterowania diodami LED, nie należy jej wyłączać. Dynamiczne sterowanie diodami LED może się na przykład wyłączyć wskutek zmiany Ustawienia obrazu na Własny. Problem ten można rozwiązać:
   • Naciskając przycisk Options (Opcje) na pilocie i zmieniając ustawienie opcji ObrazWłasny na Standardowy.
   • Lub: Pozostawiając ustawienie Własny i wybierając opcje Obraz > Ustawienia zaawansowane, a następnie zmieniając ustawienie opcji LED Dynamic Control (Dynamiczne sterowanie diodami LED) z Wył. na Standardowe lub Intensywne.
  • Jeśli powyższe sugestie nie przyniosą zadowalającego efektu, spróbuj użyć innych ustawień obrazu, aby dostosować obraz do własnych upodobań i warunków oglądania.

  UWAGA: Wszystkie produkty Sony przechodzą wewnętrzne badania jakości. Wyciek światła, który widać tylko na czarnym obrazie oglądanym w ciemności lub przy mocno stonowanym oświetleniu, należy uważać za mieszczący się w normie. Żądania naprawy lub wymiany z tego powodu będą odrzucane.