Identyfikator artykułu : 00155900 / Ostatnia modyfikacja : 19.01.2017

Niektóre kanały zniknęły z przewodnika po programach

  Jeśli nazwa kanału ulegnie zmianie, jego numer również może się zmienić. W takim przypadku należy przywrócić prawidłowy numer kanału, używając opisanych poniżej metod.

  W przypadku używania oprogramowania Sony Editor (dotyczy tylko Niemiec):

  1. Wyeksportuj listę kanałów do urządzenia pamięci masowej USB.

   1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do telewizora.
   2. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   3. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   4. Wybierz opcję Channel set up (Konfiguracja kanałów) w kategorii TV.
   5. Wybierz opcję Digital setup (Konfiguracja cyfrowych).
   6. Wybierz opcję Technical setup (Konfiguracja techniczna).
   7. Wybierz opcję Programme List Transfer (Przeniesienie listy programów).
   8. Wybierz opcję Export (Eksportuj).
  2. Przywróć numer kanału za pomocą oprogramowania Sony Editor:

   1. Podłącz to samo urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
   2. Otwórz listę kanałów za pomocą oprogramowania Sony Editor.
   3. Wyszukaj na liście odpowiednią nazwę kanału, a następnie przywróć jego pierwotny numer.
  3. Zaimportuj listę kanałów do telewizora:

   1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do telewizora.
   2. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   3. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   4. Wybierz opcję Channel set up (Konfiguracja kanałów) w kategorii TV.
   5. Wybierz opcję Digital setup (Konfiguracja cyfrowych).
   6. Wybierz opcję Technical setup (Konfiguracja techniczna).
   7. Wybierz opcję Programme List Transfer (Przeniesienie listy programów).
   8. Wybierz opcję Import (Importuj).

  Jeśli oprogramowanie Sony Editor nie jest dostępne:

  Odszukaj odpowiednią nazwę kanału, a następnie przywróć pierwotny numer kanału, używając następującej metody:

  • W przypadku kanałów cyfrowych/telewizji kablowej

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję Channel set up (Konfiguracja kanałów) w kategorii TV.
   4. Wybierz opcję Digital setup (Konfiguracja cyfrowych).
   5. Wybierz opcję Digital Tuning (Strojenie tunera cyfrowego).
   6. Wybierz opcję Program List edit (Edycja listy programów).
   7. Za pomocą przycisku [↓] (strzałka w dół) lub [↑] (strzałka w górę) na pilocie odszukaj odpowiednią nazwę kanału.
   8. Wybierz odpowiednią nazwę kanału, a następnie naciśnij przycisk [→] (strzałka w prawo) na pilocie. Nazwa kanału zostanie podświetlona kolorem białym oraz przesunięta na prawą stronę.
   9. Za pomocą przycisku [↓] (strzałka w dół) lub [↑] (strzałka w górę) na pilocie przejdź do poprzedniego numeru kanału.
  • Dla telewizji satelitarnej
   Procedura jest podobna jak w przypadku kanałów cyfrowych/telewizji kablowej. Inne są tylko kroki 5 i 6.
   Oto one:

  5.  Wybierz opcję Satellite setup (Konfiguracja telewizji satelitarnej).
  6.  Wybierz opcję Satellite Programme List edit (Edycja listy programów satelitarnych).