Identyfikator artykułu : 00197499 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Procedura parowania z urządzeniami z systemem iOS (iPhone, iPad itd.)

  Ta strona zawiera ogólne instrukcje dotyczące parowania urządzenia z systemem iOS (iPhone, iPad itd.) z urządzeniem audio Bluetooth.

  1. Dotknij opcji Ustawienia.
  2. Dotknij ikony Bluetooth.
  3. Dotknij opcji Ustawienia Bluetooth i zmień ustawienie funkcji Bluetooth na ON. (WŁ.). Jeśli funkcja Bluetooth jest już ustawiona na ON (WŁ.), zmień ustawienie na OFF (WYŁ.) i z powrotem na ON (WŁ.).
  4. Wyświetl listę urządzeń w grupie OTHER DEVICES (Inne urządzenia) i wybierz odpowiednie urządzenie audio.

  UWAGA: Jeśli wymagany będzie kod uwierzytelniający (klucz, kod PIN, numer PIN, hasło itp.), wprowadź „0000”.