Identyfikator artykułu : 00165566 / Ostatnia modyfikacja : 22.10.2020

Serwis Netflix jest niedostępny lub brakuje aplikacji Netflix

  Ten artykuł jest pomyślany jako pomoc w przypadku problemów z dostępem do aplikacji Netflix w urządzeniu z funkcją wideo internetowego.

  Problem

  Rozwiązanie

  Brak ikony Netflix. Brak ikony Netflix.
  Ekran jest pusty, a serwis z filmami na życzenie Netflix jest niedostępny. Jeśli próba dostępu do serwisu Netflix powoduje pojawienie się pustego ekranu, wykonaj poniższe czynności.
  Brak jednego lub większej liczby internetowych kanałów wideo. Oferta kanałów, aplikacji i stacji internetowych dostępnych z urządzenia z funkcją wideo internetowego może się losowo zmieniać bez żadnego powiadomienia.
  Internetowa aplikacja wideo zgłasza błąd lub nie odtwarza żadnego materiału. Internetowa aplikacja wideo zgłasza błąd lub nie odtwarza żadnego materiału, gdy jej twórca przeprowadza jej aktualizację lub konserwację.
  Menu amplitunera nie zawiera żadnych aplikacji do strumieniowej transmisji materiałów wideo. Menu amplitunerów audio wyprodukowanych po 31 grudnia 2013 r. zawiera tylko aplikacje do strumieniowej transmisji dźwięku.

  W sprawie innych błędów z łączeniem się z serwisem Netflix oraz informacji o przerwach w działaniu serwisu Netflix należy odwiedzić centrum pomocy Netflix.