Identyfikator artykułu : 00254116 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022

Brak dźwięku z subwoofera

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Wykonaj procedurę stosowną do objawu. Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy słychać dźwięk. Jeśli do wykonania jakiejś czynności konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi. Instrukcje są zamieszczone na stronie pomocy technicznej

  UWAGA: jeśli używasz soundbara HT-RT5 i nie działa reprodukcja dźwięku z głośnika efektu przestrzennego, sposób postępowania jest taki sam, jak opisano poniżej dla subwoofera. 

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy subwoofer jest włączony.
   • Zasilanie jest włączone, gdy miga lub świeci dowolny wskaźnik diodowy.
  2. Naciśnij na pilocie przycisk SW + (głośności w subwooferze) lub Bass, aby zwiększyć głośność w subwooferze.
   • Nazwa przycisku zależy od modelu.
  3. Sprawdź stan wskaźnika diodowego na subwooferze.
   • Jeśli po włączeniu urządzenia audio dioda LED świeci na czerwono, może to świadczyć o nieprawidłowym połączeniu między soundbarem a subwooferem. Ponownie wybierz ustawienia połączenia. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi
   • Przykładowe tytuły sekcji w instrukcji obsługi 

   • Jeśli dioda LED miga wolno na zielono lub pomarańczowo, a po 10 sekundach zaczyna świecić na stałe na czerwono, zmniejsz odległość między subwooferem a głównym urządzeniem. Umieść subwoofer tak, by bezpośrednio między nim a głównym urządzeniem nie było żadnych przeszkód, takich jak meble, ściany czy metalowe przedmioty.

    UWAGA: dioda LED może migać na zielono lub pomarańczowo dłużej niż 10 sekund. 

  4. Odłącz od subwoofera przewód zasilający, odczekaj minutę i podłącz go na nowo. Bezpośrednio po włączeniu subwoofera ponownie wybierz ustawienia połączenia między soundbarem a subwooferem. Informacji o wybieraniu ustawień połączenia należy szukać w instrukcji obsługi produktu

  5. Jeśli nie rozwiąże to problemu, wykonaj resetowanie lub inicjalizację soundbara. Po zresetowaniu/inicjalizacji użyj funkcji Łatwa konfiguracja i wówczas ponownie nawiąż połączenie między soundbarem a subwooferem.
   Jeśli posiadany model nie jest wymieniony poniżej, zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu.
   • Wykonaj resetowanie lub inicjalizację zestawu audio.