Identyfikator artykułu : 00165326 / Ostatnia modyfikacja : 22.10.2020

Problemy z dźwiękiem z serwisu Netflix

  Ten artykuł jest pomyślany jako pomoc na wypadek problemów z dźwiękiem przy oglądaniu materiałów wideo z serwisu Netflix.

  WAŻNE: Przed zapoznaniem się z tym artykułem prosimy o zwrócenie uwagi na istnienie różnych wersji aplikacji Netflix .

  Problemy z dźwiękiem, które mogą napotkać użytkownicy odtwarzaczy Blu-ray Disc, zestawów kina domowego, sieciowych odtwarzaczy multimedialnych i telewizorów:

  • Przy próbie odtworzenia filmu z serwisu Netflix obraz nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem.

   Obraz i dźwięk mogą ulec rozsynchronizowaniu po przewijaniu filmu w przód lub w tył. Problem ten można spróbować rozwiązać, ponownie rozpoczynając odtwarzanie filmu. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

   1. Podczas odtwarzania filmu z serwisu Netflix naciśnij przycisk Option (Opcje) na dostarczonym pilocie.
   2. Wybierz opcję Restart (Uruchom ponownie).
  • Brak dźwięku podczas odtwarzania programów z serwisów internetowych.

   Niektóre materiały wideo mogą nie zawierać dźwięku. Jeśli wiadomo, że film lub odpowiedni fragment filmu powinien zawierać dźwięk, spróbuj rozwiązać problem, wykonując poniższe, dodatkowe czynności .

  • Brak dźwięku z serwisu Netflix, gdy urządzenie odtwarzające jest podłączone przewodem HDMI do zestawu wielokanałowego.

   Może to oznaczać, że zestaw nie obsługuje dźwięku DTS lub Dolby Digital. Aby uzyskać dźwięk, przejdź do menu Audio Settings (Ustawienia dźwięku) odtwarzacza Blu-ray Disc i zmień ustawienie opcji Audio (HDMI) (Dźwięk (HDMI)) na PCM.

   UWAGA: Upewnij się, że używany amplituner wielokanałowy ma aktualne oprogramowanie. Nieaktualne oprogramowanie uniemożliwi reprodukcję dźwięku nawet przy prawidłowych ustawieniach amplitunera wielokanałowego.

  • Brak dźwięku, gdy film z 5.1-kanałowym dźwiękiem przestrzennym z serwisu Netflix jest przesyłany strumieniowo z odtwarzacza Blu-ray Disc przez łącze HDMI.

   Zmień ustawienie opcji Audio & Subtitles (Dźwięk i napisy) na ekranie tytułowym na Stereo. Dostępne są dodatkowe informacje o filmach z 5.1-kanałowym dźwiękiem przestrzennym z serwisu Netflix .

  • Kiedy do odtwarzania materiału przesyłanego strumieniowo z serwisu Netflix używany jest domowy zestaw muzyczny, występują zniekształcenia dźwięku.

   Zjawisko opisywane jako stuki, cykanie, piski lub inne zniekształcenia występuje podczas strumieniowej transmisji z serwisu Netflix filmu lub programu telewizyjnego, którego ścieżka dźwiękowa jest zakodowana w formacie Dolby Digital Plus. Spróbuj rozwiązać problem, wykonując te dodatkowe czynności.

  Błędy w dźwięku mogą wystąpić, gdy telewizja internetowa używana jest w połączeniu z telewizorem Google TV lub odtwarzaczem multimedialnym / Blu-ray Disc z Google TV:

  • Brak dźwięku, gdy do odtwarzania filmu z serwisu służy urządzenie Google TV. Jeśli przy odtwarzaniu filmu z serwisu Netflix nie słychać dźwięku, wykonaj następujące czynności:
   1. Używając pilota z klawiaturą, naciśnij przycisk TV, aby czasowo przełączyć urządzenie Internet TV w tryb TV.
   2. Odczekaj 5 sekund.
   3. Naciśnij przycisk wstecz.
   4. Serwis Netflix uruchomi się na nowo. Po wybraniu filmu do odtworzenia powinien być słyszalny dźwięk.