Identyfikator artykułu : 00165739 / Ostatnia modyfikacja : 09.09.2021

Jak utworzyć konto Netflix i go używać

  W poniższej tabeli zebrano odpowiedzi na typowe pytania o tworzenie i użytkowanie konta Netflix w urządzeniu z funkcją wideo internetowego.
   Pytanie  Odpowiedź
   Jak utworzyć nowe konto Netflix przy użyciu komputera.  Follow these steps to set up a new account.
   Jak skonfigurować urządzenie, by możliwa była strumieniowa transmisja materiałów wideo z serwisu Netflix.  Follow these steps to configure a Netflix-ready device  w celu strumieniowej transmisji filmów i materiałów wideo.
   Jak usunąć powiązanie konta Netflix z używanym urządzeniem.  Follow these instructions to usuwania powiązania jednego urządzenia lub wszystkich urządzeń  powiązanych z kontem Netflix.
   Jak usunąć lub zmienić konto Netflix. Follow the steps on usuwania lub zmieniania konta Netflix.
   Ile urządzeń można powiązać z kontem Netflix?
   Do konta Netflix można przypisać do sześciu niezależnych urządzeń.
   Jak podczas używania aplikacji Netflix sprawdzić informacje o członkostwie i informacje systemowe.  Te informacje można wyświetlać na urządzeniach z aplikacją Netflix w wersji 3.

  W celu uzyskania dalszych informacji i odpowiedzi na pytania o konto Netflix odwiedź Centrum pomocy Netflix.