Identyfikator artykułu : 00165461 / Ostatnia modyfikacja : 06.04.2021

W szybkich scenach lub podczas zmiany scen w telewizorze Sony z platformą Android TV pojawiają się zakłócenia

  Przy wyświetlaniu scen przedstawiających szybki ruch oraz w momencie zmiany sceny mogą wystąpić zakłócenia, ale nie świadczy to o uszkodzeniu.
  Jeśli zakłócenia te przeszkadzają w oglądaniu, należy zmienić ustawienia funkcji Motionflow, wykonując następujące czynności:

  Zmień ustawienia, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

  1.  Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2.  Wybierz opcję Picture adjustments (Regulacje obrazu).
  3.  Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
  4.  Wskaż opcję Ruch.

   Obraz
  5.  Naciśnij przycisk ze strzałką w prawo, aby wskazać opcję Motionflow.  

   Obraz
  6.  Wybierz opcję Motionflow.
  7. Na ekranie pojawi się odtwarzany film. Oglądając obraz, wybierz odpowiedni tryb osłabiania zakłóceń.
   Obraz

  Jeśli po zmianie powyższych ustawień problem wciąż pozostaje nierozwiązany, zmień ustawienie funkcji Motionflow na „Własny” i skoryguj ustawienie „Płynność”.

  1.  Wybierz opcję Motionflow.
  2.  Wybierz opcję Własny.
   Obraz
  3.  Wybierz opcję Płynność.
   Obraz

  4. Na ekranie pojawi się odtwarzany film. Oglądając obraz, nastaw poziom zapewniający zmniejszenie zakłóceń.

   Obraz