Identyfikator artykułu : 00182877 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Po aktualizacji oprogramowania telewizor z platformą Android TV działa nieprawidłowo.

  Jeśli po aktualizacji oprogramowania występują poniższe problemy, należy wypróbować odpowiednie procedury rozwiązań.

  UWAGA: Jeśli problem pozostanie nierozwiązany pomimo wypróbowania poniższych rozwiązań, należy wrócić na stronę, która zawierała łącze prowadzące do tej strony, i sprawdzić inne możliwości.


  •  Regularnie występują przerwy w dźwięku
   Sprawdź ustawienie trybu resetowania obrazu. Jeśli jest on ustawiony na Włącz, zmień ustawienie na Wył.

   1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
   2. W kategorii Preferencje systemowe wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Ustawienia trybu prezentacji sklepowej.
   4. Wybierz opcję Tryb resetowania obrazu.
   5. Wybierz opcję Off (Wyłączone), aby je wyłączyć.
     
  • Telewizor przełącza się w tryb demonstracyjny
   Sprawdź ustawienie trybu demonstracyjnego. Jeśli jest on ustawiony na Włącz, zmień ustawienie na Wył.

   Sprawdzanie i zmienianie ustawienia jest opisane w artykule  Jak wyłączyć tryb demonstracyjny (DEMO) w telewizorze (Android TV / seria WxxxB / seria XxxxB)
    
  • Przewodnik po programach nie pojawia się lub jest nieaktualny / Nie można dokonać nagrania
   Sprawdź ustawienie pobierania ustawienia zegara. Jeśli wybrane jest ustawienie Wył., zmień je na Włącz lub Użyj czasu z sieci.

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Date & Time (Data i godzina) w kategorii SYSTEM PREFERENCES (Preferencje systemowe).
   4. Wybierz ustawienie Automatic date & time (Automatyczne ustawianie daty i godziny).
   5. Wybierz opcję Włącz lub Użyj czasu z sieci.
    UWAGA: W przypadku wyboru ustawienia Włącz, należy zmienić ustawienie Synchronizacja czasu na Użyj czasu dostarczonego przez sieć.
     
  • Nagrane tytuły zniknęły z listy tytułów
   Sprawdź ustawienie wyświetlania listy tytułów.

   1. Naciśnij przycisk TITLE LIST na pilocie.
    Jeśli na pilocie nie ma przycisku TITLE LIST, naciśnij przycisk HOME, wybierz opcję Lista tytułów i naciśnij przycisk Enter Obraz.
   2. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie, wybierz opcję Filtruj i naciśnij przycisk Enter Obraz.
    Obraz

   3. Jeśli wyłączona jest opcja Nie do odtwarzania lub Odtworzone (brak znaku zaznaczenia), naciśnij przycisk Enter Obraz, aby ją włączyć (wyświetlić znak zaznaczenia).
    Obraz

   4. Sprawdź, czy tytuły są wyświetlane na Liście tytułów
    UWAGA: Podczas sprawdzania należy się upewnić, że w menu znajdującym się po lewej stronie ekranu wybrany jest gatunek Wszystkie.
    Obraz