Identyfikator artykułu : 00175183 / Ostatnia modyfikacja : 01.02.2018

Jak oglądać telewizję w 3D na telewizorze z platformą Android TV

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Szczegółową instrukcję można także znaleźć w poniższym materiale wideo. (Na filmie w celach przykładowych wykorzystany jest model KJ-43X8500C.)

 • VIDEO: Przygotowanie okularów 3D, rejestracja aktywnych okularów 3D, oglądanie telewizji w 3D i ładowanie akumulatora.

 

Przed rozpoczęciem

Do oglądania filmów 3D na telewizorze z platformą Android TV potrzebne są:

 • Telewizor z platformą Android TV obsługujący format 3D
  • Sygnał 3D nie będzie wyświetlany na telewizorze 4K odbierającym sygnał 4K.
 • Odtwarzacz Blu-ray Disc 3D lub materiał 3D
 • Współpracujące okulary 3D
  • Pasywne lub aktywne okulary 3D (Jaka jest różnica?)
  • Informacji o tym, czy okulary są dostarczane w zestawie, czy należy je zakupić oddzielnie, należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.

 

Przygotowanie okularów 3D

 • Modele współpracujące z pasywnymi okularami 3D
  Aby oglądać trójwymiarowy obraz ze źródła 3D, wystarczy założyć okulary.

 • Modele współpracujące z aktywnymi okularami 3D

  Aktywne okulary 3D należy przed pierwszym użyciem zarejestrować w telewizorze. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
  UWAGA: Kiedy rejestracja jest już wykonana, w celu oglądania materiałów w 3D wystarczy włączyć zasilanie okularów.

 1. Wyjmij z okularów wkładkę izolacyjną.

  Wyjmij wkładkę izolacyjną.

 2. Umieść okulary w odległości do 50 cm od telewizora.
 3. Na 2 sekundy naciśnij przycisk przycisk zasilania(zasilania) na okularach.

  Umieść okulary w odległości do 50 cm

 4. Okulary włączą się i rozpocznie się ich rejestracja. W czasie rejestracji przycisk/wskaźnik przycisk zasilania(zasilania) miga na zielono i żółto.
 5. Po zakończeniu rejestracji telewizor przez 5 sekund wyświetla odpowiedni komunikat, a wskaźnik przycisk zasilania(zasilania) świeci na zielono przez trzy sekundy.


Oglądanie filmu 3D

Po sprawdzeniu ustawień można zacząć oglądać filmy 3D!

 1. Wyświetl materiał 3D na telewizorze.
 2. Załóż okulary 3D.
  • Jeśli masz pasywne okulary 3D, po prostu je załóż.
  • Jeśli masz aktywne okulary 3D, przed użyciem należy włączyć ich zasilanie.

Rozwiązywanie problemów

UWAGA: Wymagany sposób postępowania może zależeć od systemu operacyjnego Android. Zapoznaj się z instrukcją obsługi posiadanego modelu w celu sprawdzenia, czy któraś z czynności musi być wykonana w szczególny sposób.

 • Jeżeli obraz nie jest trójwymiarowy, należy wykonać następujące czynności:
  1. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2. Wybierz opcję 3D.
  3. Wybierz tryb wyświetlania 3D dostosowany do oglądanego materiału.
   • Dostępność ustawienia 3D (Obok siebie) lub 3D (Nad i pod) zależy od sygnału wejściowego i jego formatu.
 • Jeśli masz aktywne okulary 3D, sprawdź poniższe elementy:
  • Kiedy bateria jest bliska wyczerpania, przycisk lub wskaźnik zasilania miga trzykrotnie na zielono w odstępach dwusekundowych. W takim przypadku należy wymienić baterię.
  • Jeśli obraz 3D jest niestabilny, może to wynikać z zakłóceń sygnałów radiowych emitowanych przez aktywne okulary 3D i inne urządzenie bezprzewodowe znajdujące się w pobliżu. W celu uzyskania poprawy sytuacji należy wyłączyć inne urządzenia bezprzewodowe lub umieścić je w większej odległości od telewizora i aktywnych okularów 3D.
  • Sprawdź, czy w telewizorze wybrane są odpowiednie Ustawienia Bluetooth.

   Jeśli używany jest system operacyjny Android 6.0 Marshmallow, należy wykonać poniższe czynności:

   1. Naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Sieć i akcesoria.
   4. W kategorii Sieć i akcesoria wybierz opcję Ustawienia Bluetooth.
   5. W kategorii Ustawienia Bluetooth wybierz opcję Bluetooth.

    Jak włączyć ustawienia Bluetooth w systemie Android 6.0 Marshmallow

   6. Wybierz opcję Włącz.
 • Sprawdź, czy telewizor obsługuje wyświetlanie obrazu 3D

  Jeśli używany jest system operacyjny Android 6.0 Marshmallow, należy wykonać poniższe czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Obraz i wyświetlanie.
  4. W kategorii Obraz i wyświetlanie wybierz opcję Ustawienia 3D.

   Ustawienia 3D w telewizorze z platformą Android TV

  5. Wybierz opcję Obraz 3D.
  6. Wybierz opcję Włącz.
 • Jeśli masz odtwarzacz Blu-ray Disc Sony zgodny z formatem 3D, sprawdź Ustawienie wyjścia 3D:
  1. Naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
  3. Wybierz opcję Screen Settings (Ustawienia ekranu).
  4. Wybierz opcję Ustawienie wyjścia 3D.
  5. Wybierz opcję Automat.
   • Na telewizorach z platformą Android TV obsługujących format 3D nie można wyświetlać fotografii 3D wykonanych aparatem i zapisanych w pliku .mpo.
 • Sprawdź, czy telewizor obsługuje sygnał wyjściowy 3D z urządzenia odtwarzającego.
  1. Naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję TV.
  4. Wybierz opcję Obraz i wyświetlanie.
  5. Wybierz opcję Ustawienia 3D.
  6. Wybierz opcję Powiadomienie o sygnale 3D.
  7. W kategorii Powiadomienie o sygnale 3D wybierz opcję Wł.
   • Kiedy telewizor rozpozna materiał 3D, pojawi się komunikat Wykryty został sygnał 3D.
 • Inne sposoby sprawdzenia, czy telewizor rozpoznaje sygnał wyjściowy 3D z urządzenia odtwarzającego:
  1. Naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję TV.
  4. Wybierz opcję Obraz i wyświetlanie.
  5. Wybierz opcję Ustawienia 3D.
  6. Wybierz opcję Obraz 3D.
   • Jeśli film ma format 3D, pod opcją Obraz 3D pojawia się Wł.

 

Powiązane informacje