Identyfikator artykułu : 00137931 / Ostatnia modyfikacja : 11.10.2018Drukowanie

Rozwiązywanie problemów z pilotem dotykowym do telewizora Sony z systemem Android

  Poniższy artykuł na temat rozwiązywania problemów pomoże w rozwiązaniu typowych problemów z pilotem dotykowym.

  Jeżeli parowanie nie powiedzie się

  Można skorzystać z następującego artykułu: Nie mogę zarejestrować pilota dotykowego na telewizorze Sony z systemem Android

  Jeśli pilot dotykowy nie działa

  UWAGA: Jeśli wskaźnik LED miga na czerwono, oznacza to, że  telewizor nie odbiera sygnału z pilota dotykowego.
  Włącz telewizor przy użyciu pilota na podczerwień lub głównego włącznika.

  Jeśli korzystasz z pilota dotykowego po raz pierwszy

  Przeczytaj następujący artykuł:  Jak sparować pilot dotykowy i telewizor Sony z systemem Android TV?

  Jeśli korzystasz z pilota dotykowego po raz kolejny

  Spróbuj wykonać następujące czynności:

   • Wymień baterie

    1. Wyjmij baterie z pilota dotykowego.

     UWAGA: Upewnij się, że baterie nie są zużyte i nie ma problemów ze stykami.

      Jak otworzyć pokrywę:

     Otwieranie pokrywy pilota dotykowego
      

    2. Odczekaj co najmniej 2 sekundy.
    3. Ponownie włóż baterie do pilota dotykowego.
    4. Naciśnij przycisk zwalniający i zdejmij pokrywę.
   • Ponownie sparuj pilot dotykowy
   1. Włącz telewizor.
   2. Naciśnij przycisk HOME.
   3. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   4. Wybierz Touchpad Remote Control settings (Ustawienia pilota dotykowego) w kategorii Network & Accessories (Akcesoria sieciowe).
   5. Wybierz Pair Touchpad Remote Control (Parowanie pilota z panelem dotykowym).
     
   • Pilot dotykowy działa w paśmie 2.4, dlatego komunikacja może zwalniać lub nawet zrywać się ze względu na zakłócenia sieci WLAN.
    Zakłócenia fal radiowych są bardziej prawdopodobne, jeżeli w pobliżu znajdują się domowe urządzenia elektryczne, takie jak kuchenki mikrofalowe lub smartfony.
   • Telewizor lub pilot dotykowy mogą nie działać na metalowych stojakach ze względu na zakłócenia komunikacji bezprzewodowej.
   • Za pomocą pilota dotykowego można obsługiwać tylko telewizor, który został z nim sparowany jako ostatni. Z telewizorem można sparować tylko jeden pilot dotykowy.
   • Zaleca się korzystanie z pilota dotykowego w odległości do 7 m od telewizora.
   • W przypadku odłączenia, a następnie ponownego podłączenia telewizora może nastąpić chwilowe opóźnienie włączenia urządzenia. Opóźnienie może wystąpić niezależnie od tego, czy telewizor zostanie włączony przy użyciu pilota czy przycisku na urządzeniu, ponieważ potrzeba nieco czasu na uruchomienie systemu. Odczekaj około 10 do 20 sekund przed skorzystaniem z urządzenia.

  Powiązane często zadawane pytania