Identyfikator artykułu : 00206350 / Ostatnia modyfikacja : 27.05.2021

W prawym górnym rogu ekranu wyświetlany jest komunikat o połączeniu z Internetem.

  Komunikat ten pojawia się przy braku połączenia z Internetem i gdy połączenie jest niestabilne.
  W zależności od stanu połączenia z Internetem szczegóły komunikatu zmieniają się w następujący sposób:

  •  Nigdy nie połączono z Internetem: Brak dostępu do Internetu
  •  Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi: Brak połączenia z siecią Wi-Fi
  •  Nie można połączyć się z siecią przewodem LAN: Brak połączenia z siecią Ethernet

  Aby ukryć ten komunikat, trzeba połączyć się z siecią.
  Pojawienie się tego komunikatu nie wpływa jednak na działanie telewizora.