Identyfikator artykułu : 00168054 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2022Drukowanie

Jak wyświetlać filmy 4K z serwisu YouTube™ na telewizorze z platformą Android TV™/Google TV™

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Filmy 4K można odtwarzać w aplikacji YouTube® w zgodnym telewizorze z platformą Android TV™ lub Google TV™ z szybkim łączem internetowym.

  Podłączanie telewizora do Internetu

  Jeśli telewizor nie jest jeszcze połączony z Internetem albo jeśli chcesz sprawdzić połączenie, wykonaj następujące czynności:

  • Użyj łącza przewodowego lub bezprzewodowego o szybkości co najmniej 40 Mb/s.
   • Zalecamy użycie łącza przewodowego, ponieważ materiały wideo wymagają przesyłania dużych ilości danych. Jeśli łącze internetowe nie jest wystarczająco szybkie, filmy nie będą odtwarzane płynnie.
   • Jeśli używasz łącza przewodowego, upewnij się, że jako Metoda połączenia wyświetlane jest Przewodowa.

  • Po zastąpieniu nawiązanego wcześniej połączenia bezprzewodowego połączeniem przewodowym łączność przewodowa między routerem a telewizorem może nie zacząć działać od razu. W takim przypadku przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania na telewizorze, aby ponownie uruchomić telewizor.

  Odtwarzanie filmów 4K

  Do odtwarzania filmów w rozdzielczości 4K używaj aplikacji YouTube. Wideo z YouTube odtwarzane w przeglądarce internetowej w telewizorze nie będą miały rozdzielczości 4K.

  1. Wyszukaj wideo 4K, które chcesz obejrzeć, w aplikacji YouTube.
   1. Naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz aplikację YouTube.
   3. Używając pola wyszukiwania aplikacji YouTube, wyszukaj odpowiednie słowo kluczowe, na przykład 4K video (wideo 4K). Jeśli wpiszesz α7 i 4K (lub alpha7 i 4K), wyszukane zostaną piękne filmy 4K nagrane aparatami cyfrowymi Sony z wymiennymi obiektywami.
    Pamiętaj, że jeśli materiał nie został nakręcony w rozdzielczości 4K, nie będzie go można wyświetlać w 4K.
  2. Ustaw jakość wideo YouTube na 4K.
   1. Podczas odtwarzania wideo naciśnij przycisk Enter.
   2. Przyciskami ze strzałkami wskaż Więcej lub ikonę Youtube — Więcej.
   3. Wybierz ikonę 4K.
    • Jeśli wyświetlana jest niebieska ikona 4K, oglądasz materiał w rozdzielczości 4K
    • Jeśli niebieska ikona 4K nie jest wyświetlana, oglądasz materiał w innej rozdzielczości
    • W ustawieniach Jakość filmu wybierz 2160p.
  3. Włącz funkcję Motionflow.
   1. Naciśnij przycisk ACTION MENU na dostarczonym pilocie.
    • Przed naciśnięciem przycisku ACTION MENU upewnij się, że wyświetlane jest wideo z YouTube.
   2. Wybierz opcję Regulacje obrazu.
   3. Wybierz opcję Zaawansowane ustawienia.
   4. Wybierz opcję Ruch.
   5. Wybierz opcję Motionflow.
   6. Wybierz opcję Standardowy, Płynny lub Własny.
    • Wybierz Własny, jeśli chcesz wybrać własną lub maksymalną wartość ustawienia Płynność lub Czystość.

  Uwaga: Podczas oglądania filmów w rozdzielczości 4K obraz może się zatrzymywać lub może rozpoczynać się jego buforowanie. Zależy to od szybkości sieci i warunków. Wybór ustawienia 2160p, 4K nie jest możliwy w pewnych środowiskach sieciowych. W takich przypadkach, jeśli łącze nie zapewnia wymaganej szybkości i chcesz uniknąć przerw w odtwarzaniu potrzebnych do zbuforowania obrazu, ustaw jakość filmu na Automatyczna lub na niską rozdzielczość.