Identyfikator artykułu : 00116924 / Ostatnia modyfikacja : 30.06.2021

Jak usuwać aplikacje z telewizora Sony z platformą Android TV?

    Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować aplikację z telewizora z platformą Android TV™. Uwaga: nie można odinstalowywać fabrycznie zainstalowanych aplikacji. 

    1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
    2. W kategorii Aplikacje wybierz opcję Sklep Google Play. Jeśli nie wykonano logowania na konto Google™ pojawi się monit o zalogowanie.
      • W przypadku telewizorów Android TV z systemem operacyjnym Android™ 8.0 Oreo™, wybierz opcję Aplikacje w systemie Oreo Aplikacje, a następnie Sklep Google Play.
    3. W lewym oknie wybierz Moje aplikacje.
    4. Wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować.
    5. Wybierz opcję ODINSTALUJ.

      Wybierz odinstaluj

    6. Wybierz OK, aby potwierdzić.

      potwierdź odinstalowanie