Identyfikator artykułu : 00157826 / Ostatnia modyfikacja : 20.05.2020

Wymuszanie przywrócenia ustawień fabrycznych w telewizorze z platformą Android TV (jeśli telewizor ma trzy przyciski)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  W tym artykule opisano, jak wymusić przywrócenie ustawień fabrycznych w sytuacji, gdy nie można przywrócić ich normalną metodą.

  Przykład sytuacji:

  • Awaria wewnętrznego oprogramowania po jego aktualizacji
  • Gdy z jakiegoś powodu nie można wyświetlić standardowego ekranu przywracania ustawień fabrycznych

  OSTRZEŻENIE: Wymuszenie przywrócenia ustawień fabrycznych powoduje skasowanie wszystkich dostosowanych ustawień, w tym blokady rodzicielskiej oraz danych wymienionych poniżej.

  • Konta Google (oprócz CN)
  • Dane systemu i aplikacji
  • Pobrane aplikacje
  • Kanały
  • Ustawienia sieci bezprzewodowej

  UWAGI:

  • Wymuszenie przywrócenia ustawień fabrycznych jest możliwe tylko wówczas, gdy system Android w telewizorze został zaktualizowany do wersji 6 (M) lub nowszej.
  • Wykonanie tej procedury może wymagać udziału dwóch osób.
  • Jeśli menu telewizora jest niedostępne, wykonaj  Przywracanie ustawień fabrycznych .
  • Rozmieszczenie przycisków zależy od modelu telewizora.
  • Dane niektórych aplikacji można odzyskać, jeśli Aplikacje są zsynchronizowane z kontem Google. (Z wyjątkiem CN)
   • Android OS 6 (M):
    HOME > Ustawienia > Osobiste > Google > W grupie Synchronizuj wybierz opcję Wybierz synchronizowane aplikacje > wybierz elementy, które mają być synchronizowane z kontem > Synchronizuj.
   • Android OS 7 (N), Android OS 9 (O):
    HOME > Ustawienia > Google > W grupie Synchronizuj wybierz opcję Wybierz synchronizowane aplikacje > wybierz elementy, które mają być synchronizowane z kontem > Synchronizuj.
   • Android OS 9 (P):
    HOME > Ustawienia> Preferencje urządzenia> Google> Wybierz zsynchronizowane aplikacje> wybierz elementy synchronizowane z kontem> Synchronizuj 

  Aby wymusić przywrócenie ustawień fabrycznych, wykonaj poniżej czynności.
  UWAGA: Kiedy patrzy się na telewizor od tyłu, przyciski znajdują się z prawej strony.
  Przycisk (-) znajduje się bezpośrednio pod przyciskiem zasilania z tyłu telewizora.

  1. Wyłącz przewód zasilający telewizora z gniazdka sieci energetycznej.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilaniaObraz oraz zmniejszania głośności (-) Obrazna telewizorze (nie na pilocie). Trzymając wciśnięte te przyciski, z powrotem włącz przewód zasilający do gniazdka sieci energetycznej.
   Trzymaj przyciski dotąd, aż zapali się zielona dioda LED.
   UWAGA: Na zapalenie się zielonej diody LED trzeba zaczekać około 10–30 sekund.
   Obraz
   [A]: Przycisk POWER
   [B]: Przycisk zmniejszania głośności (-) 
   [C]: Tył telewizora
  3. Puść przyciski, gdy zapali się zielona dioda LED. 
   Obraz
   UWAGI:
   • Nie zwracaj uwagi na to, co dzieje się na ekranie telewizora.
   • Jeśli pomimo upływu 30 sekund kolor białej diody LED nie zmieni się na zielony, powtórz procedurę od czynności 1.
  4. Odczekaj kilka minut na przywrócenie ustawień fabrycznych. Telewizor dwukrotnie wyłączy się i włączy.
   Na ekranie telewizora dwukrotnie pojawi się ekran konfiguracji Witamy. Po wyświetleniu pierwszego ekranu Witamy NIE NALEŻY wykonywać konfiguracji. Telewizor automatycznie przywróci ustawienia fabryczne w ciągu jednej minuty od wyświetlenia pierwszego ekranu konfiguracji Witamy.
   UWAGA: Jeśli telewizor nie włącza się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania, aby go ponownie włączyć.
  5. Kiedy ekran konfiguracji Witamy pojawi się po raz drugi, wykonaj konfigurację.
   UWAGA: Jeśli ekran konfiguracji Witamy nie pojawia się, odłącz przewód zasilający i podłącz go na nowo.

  Jeśli wymuszenie przywrócenia ustawień fabrycznych nie rozwiązuje problemu, cofnij się do czynności 1.