Identyfikator artykułu : 00239932 / Ostatnia modyfikacja : 02.02.2024Drukowanie

Słuchawki — Bluetooth

  Aby połączyć słuchawki z telewizorem przez łącze Bluetooth, trzeba sparować oba urządzenia.
  Tu pokażemy, jak sparować telewizor i słuchawki.


  Produkty, których dotyczy informacja

  Z urządzeniami audio Bluetooth można łączyć tylko telewizory z platformą Android TV™ zgodne z profilem A2DP.
  Informacji o telewizorach z platformą Android TV zgodnych z profilem A2DP oraz zgodnych słuchawkach należy szukać w poniższym artykule.

  Czy telewizor z platformą Android będzie współpracował ze słuchawkami, głośnikami i soundbarami Bluetooth?
  Krok 1: przełącz słuchawki w tryb parowania

  Sposób włączania trybu parowania zależy od posiadanych słuchawek. Poniżej opisano, jak przełączyć w tryb parowania słuchawki Sony.
  Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.


  • Typ prawdziwie bezprzewodowy

   Przykład: WF-1000XM3
   Po otwarciu etui-ładowarki i wyjęciu słuchawek (L/P) następuje automatyczne włączenie słuchawek i zaczyna migać wskaźnik.
   Kiedy założysz słuchawki i na mniej więcej siedem sekund równocześnie dotkniesz czujników dotykowych na lewej i prawej słuchawce, w lewej słuchawce rozlegnie się komunikat głosowy Bluetooth Pairing (Parowanie Bluetooth), a słuchawki przełączą się w tryb parowania.

  Przykład — typ prawdziwie bezprzewodowy

  • Typ z pałąkiem na szyję

   Przykład: WI-1000X
   Po naciśnięciu na mniej więcej siedem sekund przycisku zasilania na słuchawkach wskaźnik zacznie na przemian migać na czerwono i niebiesko, rozlegnie się komunikat głosowy Bluetooth Pairing (Parowanie Bluetooth), a słuchawki przełączą się w tryb parowania.

  Przykład — typ z pałąkiem na szyję

  • Modele z pałąkiem na głowę
   Po naciśnięciu na mniej więcej siedem sekund przycisku zasilania lub przycisku PAIRING na słuchawkach migać zacznie wskaźnik, a słuchawki przełączą się w tryb parowania.
   Rodzaj migającego wskaźnika zależy od modelu. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi.

   Przykład — modele z pałąkiem na głowę

  UWAGA: jeśli słuchawki są używane pierwszy raz po zakupie lub zresetowaniu, automatycznie przełączają się w tryb parowania w momencie włączenia zasilania.  Krok 2: sparuj słuchawki z telewizorem

  UWAGA: w poniższej przykładowej procedurze wykorzystano ekrany z systemu Android™ 8.0.
  Wygląd ekranów menu zależy od systemu operacyjnego Android. Szczegółowych informacji należy szukać w „Przewodniku pomocniczym” (instrukcji internetowej).


  1. Przełącz telewizor w tryb parowania.

   Naciśnij przycisk HOME na pilocie, wybierz kolejno opcje UstawieniaUstawienia BluetoothDodaj urządzenie i naciśnij przycisk ENTER.
   Ekran ustawień Bluetooth

   Telewizor przełączy się w tryb parowania.
   Ekran 1 trybu parowania
  2. Sparuj słuchawki z telewizorem.
   Po przełączeniu słuchawek w tryb parowania umieść je obok telewizora, w odległości nie większej niż 1 m.
   Ekran 2 trybu parowania

   Kiedy telewizor wykryje słuchawki, w prawym górnym rogu ekranu pojawi się nazwa słuchawek.
   Wybierz ją i naciśnij przycisk ENTER.
   Wybierz nazwę słuchawek

   Parowanie jest zakończone, gdy tekst pod nazwą urządzenia zmieni się na Paired (Sparowane) i pojawi się komunikat o nawiązaniu połączenia Bluetooth.
   Ekran zakończonego parowania

   Używając pilota od telewizora, wybierz żądany program lub wejście sygnału z podłączonego urządzenia. Następnie sprawdź, czy słuchawki odtwarzają dźwięk.
   Reprodukcja dźwięku przez słuchawki
   Kiedy słuchawki zostaną sparowane, nie trzeba parować ich ponownie.
   Informacje o ponownym łączeniu lub rozłączaniu sparowanych urządzeń zawiera poniższy artykuł.

   Jak na nowo podłączyć urządzenie Bluetooth?


   • Do regulacji głośności można używać pilota od telewizora, ale rzeczywista głośność jest inna niż wskazywana na ekranie telewizora. 
    *Pewne modele słuchawek nie dają możliwości regulowania głośności pilotem od telewizora. W takich przypadkach do regulacji głośności należy używać samych słuchawek.
   • W danym momencie do telewizora może być podłączone tylko jedno urządzenie Bluetooth (takie jak słuchawki).