Identyfikator artykułu : 00124539 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2022

Telewizor nie jest wykrywany jako urządzenie Google Cast

  Jeśli występuje jedna z wymienionych poniżej sytuacji, zapoznaj się z listą czynności zamieszczoną pod spodem:

  • Telewizor z platformą Sony Android TV nie jest rozpoznawany jako urządzenie Google Cast.
  • Na urządzeniu mobilnym wyświetlana jest ikona „Cast” i wykrywany jest model telewizora, ale pojawia się komunikat o błędzie „There was a problem connecting to XXX-XXXXX” (Wystąpił problem z połączeniem z XXX-XXXXX (nazwa modelu)), a połączenie nie jest możliwe.

   UWAGA: Każdy z poniższych kroków może pomóc w rozwiązaniu problemu. Sprawdź działanie funkcji Google Cast po wykonaniu każdej czynności.

  Upewnij się, że urządzenie i telewizor są podłączone do tej samej sieci domowej.

  Upewnij się również, że urządzenie i telewizor mają prawidłowe ustawienia czasu.

  Ustawianie metody pobierania danych o czasie

  Jeśli telewizor jest podłączony do sieci:

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. W kategorii SYSTEM PREFERENCES (PREFERENCJE SYSTEMU) wybierz opcję Date & time (Data i godzina).
  4. Wybierz dla opcji Automatic date & time (Automatyczna data i godzina) ustawienie On (Włącz).
  5. Wybierz dla opcji Time synchronization (Synchronizacja czasu) ustawienie Use network-provided time (Użyj czasu z sieci).

  Jeśli telewizor nie jest podłączony do sieci:

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. W kategorii SYSTEM PREFERENCES (PREFERENCJE SYSTEMU) wybierz opcję Date & time (Data i godzina).
  4. Wybierz dla opcji Automatic date & time (Automatyczna data i godzina) ustawienie Off (Wyłącz).
  5. Ręcznie ustaw wartości w polach Time (Godzina) i Date (Data).