Identyfikator artykułu : 00239726 / Ostatnia modyfikacja : 21.07.2022Drukowanie

Soundbar — Cyfrowy, optyczny przewód audio

  • Umiejscowienie złączy zależy od posiadanego modelu soundbara. Dalszych informacji należy szukać w instrukcjach obsługi. Podręczniki, dane techniczne i informacje o gwarancji dotyczące produktów Sony są dostępne w Internecie.
  • W zależności od modelu soundbara po podłączeniu może być wymagana zmiana jego ustawień na „TV”. Szczegółowych informacji o obsłudze posiadanego soundbara należy szukać w jego instrukcji obsługi.
  • Jeśli soundbar jest dostarczony z subwooferem, należy unikać pozostawiania przedmiotów na subwooferze. Subwoofer wibruje i dlatego zostawione na nim przedmioty mogą spaść.

  Cyfrowy, optyczny przewód audio

  Diagram połączeń z soundbarem (cyfrowy, optyczny przewód audio)
  1. Soundbar (tył)
  2. OPTICAL DIGITAL AUDIO IN
  3. OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
  4. Cyfrowy, optyczny przewód audio


  UWAGA: jeśli zamierzasz używać funkcji BRAVIA Sync lub przesyłać sygnały wideo z podłączonego urządzenia do telewizora przez soundbar, do połączenia użyj zarówno cyfrowego przewodu optycznego, jak i przewodu HDMI.


  Diagram połączeń z soundbarem (HDMI bez ARC)
  1. Soundbar (tył)
  2. HDMI TV OUT (ARC)
  3. OPTICAL DIGITAL AUDIO IN
  4. HDMI IN
  5. OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
  6. Przewód HDMI®
  7. Cyfrowy, optyczny przewód audio