Identyfikator artykułu : 00239717 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Soundbar — HDMI

  • Umiejscowienie złączy zależy od posiadanego modelu soundbara. Dalszych informacji należy szukać w instrukcjach obsługi. Podręczniki, dane techniczne i informacje o gwarancji dotyczące produktów Sony są dostępne w Internecie.
  • W zależności od modelu soundbara po podłączeniu może być wymagana zmiana jego ustawień na „TV”. Szczegółowych informacji o obsłudze posiadanego soundbara należy szukać w jego instrukcji obsługi.
  • Jeśli soundbar jest dostarczony z subwooferem, należy unikać pozostawiania przedmiotów na subwooferze. Subwoofer wibruje i dlatego zostawione na nim przedmioty mogą spaść.
  • Jeśli telewizor i soundbar mają gniazda wejściowe HDMI obsługujące zwrotny kanał audio (ARC), gniazda takie będą nosiły oznaczenie ARC.

  Jeśli gniazda HDMI na telewizorze i soundbarze mają oznaczenie ARC

  Podłączając jeden z najnowszych modeli BRAVIA lub inny telewizor z gniazdami HDMI zgodnymi z ARC, użyj przewodu HDMI (sprzedawanego oddzielnie) do połączenia gniazda HDMI IN (ARC) telewizora z gniazdem TV OUT (ARC) soundbara.

  Diagram połączeń z soundbarem (HDMI)
  1. Soundbar (tył)
  2. HDMI TV OUT (ARC)
  3. HDMI IN (ARC)
  4. Przewód HDMI®

  Jeśli gniazda HDMI na telewizorze i soundbarze nie mają oznaczenia ARC

  Jeśli telewizor i soundbar nie mają gniazd HDMI zgodnych z ARC, należy je połączyć inną metodą.