Identyfikator artykułu : 00250143 / Ostatnia modyfikacja : 21.07.2021

Jak sparować telewizor z pilotem z funkcją komend głosowych?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  W przypadku problemów z pilotem lub użyciem funkcji komend głosowych / przycisku (mikrofon) na pilocie z funkcją komend głosowych rozwiązaniem problemu może być usunięcie parowania i ponowne sparowanie pilota.

  Przed rozpoczęciem

  • W przypadku wymiany pilota z funkcją komend głosowych warunkiem włączenia funkcji komend głosowych jest ponowne sparowanie pilota.
  • Po zaktualizowaniu oprogramowania telewizora może się okazać, że do włączenia funkcji komend głosowych niezbędne jest ponowne sparowanie pilota.
  • Parowanie może się nie udać przy niskim stanie baterii. W takim przypadku przed parowaniem należy wymienić baterie na nowe.
    

  Telewizory z platformą Android TV™ wprowadzone na rynek w 2016 r. lub później

  Jeśli używasz pilota tego rodzaju, wykonaj następujące czynności:

  przykładowe zdjęcia pilotów bezprzewodowych i pilotów z funkcją komend głosowych
   

  Jak usunąć powiązanie pilota z funkcją komend głosowych z telewizorem

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Pilot i akcesoria → Ustawienia Bluetooth → SONY TV RC MIC 001 lub SONY TV VRC 001  → Usuń powiązanie  → OK.
   • Wybierz opcje Ustawienia Bluetooth  → SONY TV RC MIC 001 lub SONY TV VRC 001  → Usuń powiązanie  → OK.
     

  Jak powtórnie sparować pilot z telewizorem

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Pilot i akcesoriaPilot — Połącz przez Bluetooth lub Aktywuj przycisk .

   • Wybierz opcje Pilot — Połącz przez Bluetooth.

   • Wybierz opcje Pilot głosowy zdalnego sterowania — Aktywuj przycisk .

  4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
    

  Telewizory z platformą Android TV™ wprowadzone na rynek w 2015 r.

  Jeśli używasz pilota tego rodzaju, wykonaj poniższe czynności.
  zdjęcie pilota z panelem dotykowym

  Jak usunąć powiązanie pilota z funkcją komend głosowych z telewizorem

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Ustawienia Bluetooth w kategorii Sieć i akcesoria.
  4. Wybierz opcję Lista urządzeń.
  5. Wybierz opcję SONY TV REMOTE 001.
  6. Wybierz opcję Usuń powiązanie.
  7. Wybierz opcję OK.
    

  Jak powtórnie sparować pilot z telewizorem

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz w kategorii Sieć i akcesoria opcję Ustawienia panelu dotyk. zdalnego ster.
  4. Wybierz opcję Parowanie panelu dotyk. zdalnego ster.
  5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.