Identyfikator artykułu : 00140825 / Ostatnia modyfikacja : 20.01.2022Drukowanie

Nie mogę sparować z telewizorem żadnego urządzenia Bluetooth.

  Jeśli nie można sparować urządzenia Bluetooth, należy wypróbować wykonać następujące czynności:

  UWAGA:

  WAŻNE: Upewnij się, że w akumulatorze urządzenia Bluetooth pozostaje wystarczający zapas energii.

  1. W przypadku podłączania do telewizora czterech lub większej liczby urządzeń Bluetooth nawiązanie połączenia lub parowanie może się okazać niemożliwe.
   Wyłącz wszystkie nieużywane urządzenia Bluetooth lub anuluj parowanie inną metodą, po czym ponownie nawiąż połączenie z żądanym urządzeniem Bluetooth.

  2. Urządzenia Bluetooth pracują w paśmie 2,4 GHz. Oznacza to, że czasami transmisja może ulegać spowolnieniu lub nawet zerwaniu z powodu zakłóceń powodowanych przez bezprzewodową sieć LAN. Ryzyko zakłóceń łączności radiowej zwiększa się, gdy w pobliżu znajdują się domowe urządzenia elektryczne, na przykład kuchenki mikrofalowe i smartfony.

  3. Ze względu na zakłócenia łączności bezprzewodowej telewizor lub urządzenie mogą nie działać na metalowej szafce.

  4. Zresetuj telewizor i sprawdź, czy sytuacja ulegnie poprawie. Informacje o resetowaniu zawiera następujący artykuł: 
   Jak zresetować telewizor z platformą Android TV?

  5. Ponownie wybierz ustawienia Bluetooth i sprawdź, czy sytuacja ulegnie poprawie.

   1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz w kategorii SIEĆ I AKCESORIA opcję Ustawienia Bluetooth.
   4. Wybierz opcję Bluetooth.
   5. Zmień ustawienie funkcji BluetoothWł. na Wył.
   6. Z powrotem zmień ustawienie funkcji Bluetooth na Wł.
  6. Zainstaluj aktualizacje oprogramowania i sprawdź, czy sytuacja ulegnie poprawie. Informacje o aktualizowaniu oprogramowania zawiera następujący artykuł:
   Jak wykonać aktualizację oprogramowania.