Identyfikator artykułu : 00116954 / Ostatnia modyfikacja : 26.05.2022Drukowanie

Jak wykonać aktualizację oprogramowania w telewizorze z platformą Android TV lub Google TV?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby maksymalnie wykorzystać funkcjonalność telewizora Sony z platformą Android TV lub Google TV, instaluj najnowsze wydania oprogramowania (w tym wewnętrznego oprogramowania) Sony i Google. W ramach aktualizacji telewizora są dodawane ważne funkcje i aplikacje, usuwane błędy i wprowadzane ulepszenia funkcjonalne.

  Przed rozpoczęciem

  • Aktualizację systemu można wykonać, gdy telewizor jest połączony z Internetem przez sieć przewodową lub bezprzewodową.
  • Aktualizację można też pobrać do pamięci USB, a następnie zainstalować w telewizorze z pamięci USB. Aby wykonać aktualizację z użyciem pamięci USB, przejdź do Części 3. Pobierz i zainstaluj aktualizacje przy użyciu pamięci USB.
  • W przypadku wątpliwości co do rodzaju posiadanego telewizora odwiedź stronę Jak sprawdzić, czy telewizor BRAVIA ma platformę Google TV, Android TV™, czy inną.
  • Zrzuty ekranu użyte w tym artykule mają charakter poglądowy. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu mogą być nieco inne. Zależy to od kraju, modelu telewizora i wersji wewnętrznego oprogramowania.
  • Informacje o nowych i wcześniejszych korzyściach i udoskonaleniach w poszczególnych aktualizacjach można znaleźć na stronie pobierania oprogramowania.

   Jak znaleźć stronę pobierania oprogramowania do posiadanego telewizora

  Spis treści

  1. Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje telewizora
  2. Pobierz i zainstaluj aktualizacje bezpośrednio z Internetu
  3. Pobierz i zainstaluj aktualizacje przy użyciu pamięci USB


  1. Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje telewizora

  Automatycznie otrzymuj aktualizacje oprogramowania

  Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje, najlepiej jest ustawić opcję Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji lub Automat. pobieranie oprogram. na Wł.

  W przypadku serii W800

  Modele z platformą Google TV i pewne modele z platformą Android TV z lat 2018–2020 (wymienione poniżej)

  Pozostałe modele telewizorów z platformą Android TV


  Czy telewizor automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji?

  Aby sprawdzić, czy opcja Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji lub Automat. pobieranie oprogram. jest ustawiona na Wł., czy na Wył.:

  Modele z platformą Google TV

  Modele z platformą Android TV


  Ważna informacja dotycząca telewizorów innych niż modele z platformą Google TV i wybrane modele z platformą Android TV

  Lista modeli telewizorów, których nie dotyczy ta część

  • Aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania, trzeba zaakceptować Politykę prywatności Sony.
  • Nawet jeśli opcja Automat. pobieranie oprogramowania jest ustawiona na Wł., bez wyrażonej zgody na Politykę prywatności Sony telewizor nie będzie odbierał aktualizacji przez Internet. Z Polityką prywatności Sony można się zapoznać i wyrazić na nią zgodę w dowolnym momencie. Naciśnij przycisk HELP na pilocie i wybierz opcję Ustawienia prywatności.
  • Jeśli podczas konfiguracji początkowej telewizora nie zaakceptowano Polityki prywatności Sony, w celu otrzymywania aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy wykonać następujące czynności:
   1. Zaakceptuj Politykę prywatności Sony. W tym celu naciśnij przycisk HELP na pilocie i wybierz opcję Ustawienia prywatności.
   2. Upewnij się, że funkcja Automat. pobieranie oprogram. jest ustawiona na Wł. W tym celu naciśnij przycisk HELP na pilocie i wybierz opcje Aktualizacja oprogramowania systemowegoAutomat. pobieranie oprogram.
   3. Jednorazowo ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji. W tym celu naciśnij przycisk HELP na pilocie i wybierz opcje Aktualizacja oprogramowania systemowegoAktualizacje oprogram.

  2. Pobierz i zainstaluj aktualizacje bezpośrednio z Internetu

  Jeśli dostępna jest aktualizacja, procedura pobierania będzie następująca:

  Modele z platformą Google TV i pewne modele z platformą Android TV z lat 2018–2020 (wymienione poniżej)

  W przypadku serii W800

  Pozostałe modele telewizorów z platformą Android TV


  3. Pobierz i zainstaluj aktualizacje przy użyciu pamięci USB

  Na początku

  Jeżeli telewizor nie jest podłączony do Internetu lub chcesz ręcznie zaktualizować oprogramowanie, możesz skorzystać z pamięci masowej USB, pobierając aktualizację z witryny pomocy technicznej Sony. Pamiętaj, że:

  • Pamięć USB musi spełniać następujące wymagania:
   • Pamięć musi być sformatowana w systemie plików FAT16, FAT32, exFAT lub NTFS
   • W pamięci musi być wystarczająca ilość miejsca na plik z aktualizacją
   • Plik z aktualizacją musi być zapisany w głównym katalogu pamięci
  • Aktualizacja może się nie udać, nawet jeśli używana pamięć USB spełnia powyższe warunki. Zależy to od rozmiaru i struktury katalogów i innych plików w pamięci. W razie niepowodzenia aktualizacji usuń inne pliki i ponów próbę, gdy pamięć USB będzie zawierała tylko plik z aktualizacją. Jeśli aktualizacja nadal będzie niemożliwa, sformatuj pamięć USB z użyciem systemu plików FAT32 i ponów próbę.

  Zaktualizuj telewizor przy użyciu pamięci USB

  Aby wykonać aktualizację przy użyciu pamięci USB:

  1. Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Sony.
  2. W polu wyszukiwania wpisz nazwę modelu telewizora i kliknij przycisk wyszukiwania.

   Jeśli nie znasz nazwy modelu, znajdziesz go na naklejce z tyłu telewizora, w lewym dolnym rogu. Inne możliwości opisano w artykule Gdzie znajduje się nazwa modelu i numer seryjny?
  3. Wybierz kartę Pliki do pobrania i kliknij aktualizację wewnętrznego oprogramowania, którą chcesz zainstalować.
  4. Postępując zgodnie z instrukcją na stronie internetowej, pobierz aktualizację do pamięci USB, a następnie zainstaluj ją w telewizorze.

  Problemy z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania?

  Jeśli po aktualizacji oprogramowania / wewnętrznego oprogramowania występują problemy, proponujemy wypróbowanie następujących rozwiązań:

  Uwagi:

  • Przedstawione obrazy mają jedynie charakter wskazówek. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu może się nieco różnić w zależności od kraju, modelu urządzenia lub oprogramowania sprzętowego.
  • W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona Ustawienia Ikona Ustawienia znajduje się w prawym górnym rogu.

  * Google, Android i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.