Identyfikator artykułu : 00117335 / Ostatnia modyfikacja : 07.12.2020Drukowanie

Łączenie z siecią w telewizorze Sony z systemem Android

  Jak bezprzewodowo połączyć się z siecią?

  Wbudowane urządzenie z siecią LAN zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu.

  (A) Komputer PC
  (B) Router bezprzewodowy (punkt dostępu)
  (C) Modem
  (D) Internet

  Android — Urządzenia podłączone do sieci (abcd)

  1. Konfigurowanie routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).
   Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) lub skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administrator sieci).
  2. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz [Settings] (Ustawienia)* > [Network] (Sieć) > [Network setup] (Ustawienia sieci) > [Easy] (Ustawienia proste).

   HOME

   Android — Ekran główny

   Ustawienia*

   Android — Ustawienia

   Sieć

   Android — Ustawienia sieciowe

   Proste ustawienia sieciowe [Easy]

   Android — Ustawienia sieciowe
  3. Wybierz opcję Wi-Fi i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

  UWAGI:

  • Nazwa podłączonej sieci powinna wyświetlić się w opcji „Settings” (Ustawienia)* obok ikony konfiguracji.
  • Wpisując hasła dostępu do sieci Wi-Fi, kliknij OK, aby wyświetlić klawiaturę wirtualną

  Wyłączanie wbudowanego urządzenia z bezprzewodową siecią LAN

  Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz kolejno [Settings]* > (Ustawienia) [Network] > (Sieć) [Advanced settings] > (Ustawienia zaawansowane) [Built-in Wi-Fi] > (Wbudowana sieć Wi-Fi) [Off] (Wył.).

  HOME

  Android — Ekran główny

  Ustawienia

  Android — Ustawienia


  Sieć

  Android — Ustawienia sieciowe

  Ustawienia zaawansowane

  Android — Zaawansowane ustawienia sieciowe

  Wbudowana sieć Wi-Fi [Off] (Wył.)

  Android — Wbudowana sieć Wi-Fi

  UWAGI:

  • Płynne przesyłanie strumieni wideo:
   O ile to możliwe, zmień ustawienie routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) na 802.11n lub 11ac. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawienia, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) lub skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administrator sieci). Jeśli zmiana wyżej opisanego ustawienia nie przyniesie efektów, zmień ustawienie routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) na 5 GHz. Może to poprawić jakość strumienia wideo.
   Niektóre regiony/kraje nie obsługują pasma 5 GHz. Jeśli pasmo częstotliwości 5 GHz nie jest obsługiwane, telewizor można podłączyć do routera bezprzewodowego (punktu dostępu) jedynie w paśmie 2,4 GHz.

  Aby włączyć zabezpieczenia WEP w routerze bezprzewodowym (lub punkcie dostępu), wybierz kolejno [Easy] > (Ustawienia proste) [Wi-Fi] > [Connect by scan list] (Połącz na podstawie listy skanowania).

  HOME

  Android — Ekran główny

  Ustawienia

  Android — Ustawienia

  Sieć

  Android — Ustawienia sieciowe

  Proste ustawienia sieciowe [Easy]

  Android — Ustawienia sieciowe

  Wi-Fi

  Android — Wi-Fi

  Łączenie na podstawie listy skanowania

  Android — Łączenie na podstawie listy skanowania

  UWAGI:

  • Elementy ustawień (np. adres IP, maska podsieci, DHCP) mogą różnić się w zależności od dostawcy usług internetowych lub routera. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach obsługi dołączonych do routera lub dostarczonych przez dostawcę usług internetowych. Więcej informacji można również uzyskać od osoby, która konfigurowała sieć (administrator sieci).
  • Po wybraniu opcji [Show password] (Pokaż hasło) w polu wpisywania hasła będzie ono widoczne dla innych.


  Podłączanie do sieci za pomocą przewodu sieci LAN

  Za pomocą przewodowego połączenia sieci LAN można połączyć się z Internetem i siecią domową. Podłączanie przewodu sieci LAN do telewizora.

  • Przewód sieci LAN
  • Komputer PC
  • Modem z funkcją routera
  • Internet

  Android — Sieć przewodowa (przewód sieci LAN)

  1. Konfigurowanie routera sieci LAN.
   Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera sieci LAN lub skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administrator sieci).
  2. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz [Settings] (Ustawienia)*  > [Network] (Sieć)  > [Network setup] (Ustawienia sieci)  > [Easy] (Ustawienia proste).

   HOME

   Android — Ekran główny

   Ustawienia*

   Android — Ustawienia

   Sieć

   Android — Ustawienia sieciowe

   Proste ustawienia sieciowe [Easy]

   Android — Ustawienia sieciowe
  3. Aby zakończyć konfigurację, wybierz opcję Wired Lan (Przewodowa sieć LAN) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  UWAGI:

  • Elementy ustawień (np. adres IP, maska podsieci, DHCP) mogą różnić się w zależności od dostawcy usług internetowych lub routera. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach obsługi dołączonych do routera lub dostarczonych przez dostawcę usług internetowych. Więcej informacji można również uzyskać od osoby, która konfigurowała sieć (administrator sieci).
  • Przedstawione zrzuty ekranu mają jedynie charakter referencyjny. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu może się nieco różnić w zależności od kraju, modelu urządzenia lub oprogramowania sprzętowego.
  • *W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.