Identyfikator artykułu : 00256974 / Ostatnia modyfikacja : 30.06.2021Drukowanie

Jak połączyć telewizor i urządzenie mobilne z systemem Android przy użyciu Wi-Fi Direct

  Ten artykuł ułatwia połączenie telewizora i urządzenia mobilnego z systemem Android przy użyciu technologii Wi-Fi Direct.

  Czynności i obrazy przedstawione poniżej zależą od używanego urządzenia mobilnego z systemem Android. Informacji na temat konkretnego modelu należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia z systemem Android. Instrukcje obsługi są dostępne w naszej witrynie pomocy technicznej.

  Aby podłączyć urządzenie z systemem Android, użyj konfiguracji połączenia Wi-Fi Direct lub Ręcznego łączenia, zgodnie z poniższym opisem.


  Konfiguracja połączenia Wi-Fi Direct z urządzeniem mobilnym z systemem Android

  1. Przed nawiązywaniem połączenia z urządzeniem mobilnym skonfiguruj funkcję Wi-Fi Direct w telewizorze.
  2. Po wykonaniu konfiguracji w telewizorze użyj urządzenia mobilnego z systemem Android i wybierz opcję Ustawienia.
  3. W oknie Ustawienia wybierz opcję Wi-Fi (jak pokazano na ilustracji poniżej).

    

  4. Stuknij ikonę trzech pionowych kropek w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję Zaawansowane (jak pokazano na ilustracji poniżej).

    

  5. Wybierz opcję Wi-Fi Direct (jak pokazano na ilustracji poniżej).

    

  6. Z listy urządzeń Wi-Fi wybierz model swojego telewizora (np. XBR-55X850D, jak pokazano na ilustracji poniżej).

   • Urządzenie mobilne z systemem Android jest teraz podłączone do telewizora.
  7. Teraz możesz przesyłać treści na telewizor.

  Łączenie ręczne:

  1. Przed nawiązywaniem połączenia z urządzeniem mobilnym skonfiguruj funkcję Wi-Fi Direct w telewizorze.
  2. Po wykonaniu konfiguracji w telewizorze użyj urządzenia mobilnego z systemem Android i wybierz opcję Ustawienia.
  3. W oknie Ustawienia wybierz opcję Wi-Fi (jak pokazano na ilustracji poniżej).

  4. Wybierz nazwę sieci Wi-Fi Direct wyświetloną na telewizorze (jak pokazano na ilustracji poniżej).

  5. Podaj Klucz WPA sieci Wi-Fi Direct wyświetlony na telewizorze, po czym stuknij opcję Połącz (jak pokazano na ilustracji poniżej).

   • Urządzenie mobilne z systemem Android jest teraz podłączone do telewizora.
  6. Teraz możesz przesyłać treści na telewizor.