Identyfikator artykułu : 00146574 / Ostatnia modyfikacja : 26.06.2022Drukowanie

Jak skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct i jak jej używać w modelach telewizorów z roku 2013?

  WAŻNE:

  • Aby umożliwić działanie tej funkcji, niektóre modele wymagają podłączenia adaptera bezprzewodowej sieci LAN UWABR100 USB. Informacje dotyczące danego modelu można znaleźć w danych technicznych lub w dołączonej instrukcji obsługi.

   • Przed wykonaniem instrukcji przedstawionych w tym rozwiązaniu upewnij się, że została zainstalowana najnowsza aktualizacja oprogramowania.
   • Aby automatycznie pobierać aktualizacje oprogramowania, wybierz dla ustawienia Automatic software download (Automatyczne pobieranie oprogramowania) wartość On (Wł.). 

  Aby skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct w modelach telewizorów na rok 2013 i z niej korzystać, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na dołączonym pilocie.
  2. Wybierz opcję Applications (Aplikacje).
  3. Wybierz opcję Wi-Fi Direct.
   Obraz

  4. Naciśnij przycisk Options.

  5. Wybierz opcję Manual (Ręcznie).

   Obraz

  6. Wybierz opcję WPS lub Other Methods (Inne metody).

   Obraz

   UWAGA: Ustawienie WPS (Push Button) (WPS (przycisk)) nie jest dostępne w telewizorze, jeśli sparowane urządzenie mobilne lub komputer nie obsługuje funkcji WPS. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustawienia opcji WPS, zapoznaj się z dołączoną instrukcją.

  7. Jeśli w urządzeniu mobilnym lub komputerze została wybrana opcja WPS (Push Button) (WPS (przycisk)), przejdź do ekranu ustawień Wireless Network (Sieć bezprzewodowa), a następnie wybierz opcję (WPS (przycisk)) lub przeprowadź skanowanie, aby nawiązać połączenie z telewizorem. W przypadku, gdy została wybrana opcja Other Methods (Inne metody), wymagane będzie wprowadzenie do urządzenia mobilnego lub komputera wartości ustawień SSID i WPA Key (Klucz WPA) wyświetlanych na ekranie telewizora.
  8. Połącz urządzenie mobilne lub komputer z telewizorem.
  • W przypadku komputerów z systemem Windows 8
  • W przypadku komputerów z systemem Windows 7
  • W przypadku urządzeń mobilnych Apple
  • W przypadku urządzeń mobilnych z systemem Android

   UWAGA:
   Czasami podczas konfiguracji telewizor może być wyświetlany w urządzeniu mobilnym lub w komputerze jako BRAVIA lub BRAVIA TV.

  Po zakończeniu konfiguracji będzie można współdzielić obrazy, filmy i utwory muzyczne pomiędzy urządzeniem mobilnym lub komputerem a telewizorem.