Identyfikator artykułu : 00199208 / Ostatnia modyfikacja : 03.03.2020Drukowanie

Jak sparować pilota zdalnego sterowania z telewizorem Sony z systemem Android przez Bluetooth

  Dostarczony z telewizorem pilot z funkcją komend głosowych jest fabrycznie sparowany. Jeśli jednak pilot z funkcją komend głosowych zostanie wymieniony na inny (w serwisie) lub przestanie działać,
  może być konieczne ponowne sparowanie pilota z funkcją komend głosowych z telewizorem. 

  1. Naciśnij przycisk [HOME] i wybierz opcję [Ustawienia].
  2. Wybierz opcję [Pilot głosowy zdalnego sterowania] i naciśnij [Aktywuj przycisk] Aktywuj przycisk.
    
  3. Przygotuj pilot z funkcją poleceń głosowych.
    
  4. Przytrzymaj wciśnięty przycisk VOL-.
  5. Trzymając wciśnięty przycisk VOL-, na 3 sekundy naciśnij [Aktywuj przycisk]  Aktywuj przycisk.

  UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.

  Ilustracje parowania pilota z funkcją komend głosowych

  Parowanie pilota z funkcją komend głosowych 1
   

  Parowanie pilot z funkcją komend głosowych 2
   

  Pilot z funkcją komend głosowych 3