Identyfikator artykułu : 00204894 / Ostatnia modyfikacja : 26.08.2019Drukowanie

Nie jest możliwe rozpoznanie lub rejestracja dysku twardego USB, który ma służyć do nagrywania

  Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i wykonaj odpowiednie czynności kontrolne:

  1. Upewnij się, że dysk twardy USB może być wykorzystany do nagrywania z telewizora z platformą Android TV
   Szczegółowe informacje znajdują się w następujących pytaniach i odpowiedziach:
   Jakie rodzaje dysków twardych USB współpracują z telewizorami z platformą Android TV?
  2. Upewnij się, że dysk twardy jest podłączony do niebieskiego portu USB z oznaczeniem HDD REC.UWAGA: Nie jest obsługiwane podłączanie dysku twardego USB przez koncentrator USB.
  3. Upewnij się, że dysk twardy nie jest rozpoznawany jako Pamięć urządzenia.
   1. Aby sprawdzić, czy dysk twardy USB nie jest rozpoznawany jako Pamięć urządzenia, wyświetl ekran Pamięć i resetowanie.
    1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
    2. Wybierz opcję Ustawienia.
    3. W kategorii TV wybierz opcję Pamięć i resetowanie.
     UWAGA: Dysk twardy USB, który jest prawidłowo rozpoznawany jako urządzenie nagrywające, pojawia się na ekranie Pamięć i resetowanie jako Dysk HDD do nagrywania lub nie pojawia się wcale. Procedura wyświetlania tych informacji zależy od modelu i wersji oprogramowania telewizora.
   2. Jeśli dysk twardy USB jest zarejestrowany jako Pamięć urządzenia (nie jest zarejestrowany jako dysk HDD do nagrywania), należy go sformatować i zarejestrować jako urządzenie do nagrywania w opisany poniżej sposób.

    OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Nie odłączać dysku twardego USB w czasie formatowania. Istnieje ponadto ryzyko utraty danych. Przed formatowaniem należy wykonać kopię zapasową danych.
    1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
    2. Wybierz opcję Ustawienia.
    3. Wybierz opcję Storage & reset (Zapisywanie i resetowanie) w kategorii TV.
    4. Wybierz dysk twardy USB zarejestrowany jako Pamięć urządzenia.
    5. Wybierz opcję Erase & format (Wyczyść i sformatuj).
    6. Wybierz opcję Format (Formatuj).
    7. Podłącz dysk twardy USB do niebieskiego portu USB z oznaczeniem HDD REC.
    8. Kiedy pojawi się komunikat Dysk USB podłączony, wybierz opcję Zarejestruj, aby nagrywać i naciśnij przycisk Enter. Następnie dokończ rejestrację, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  4. Wykonaj Test sprawności HDD w opisany poniżej sposób.
   1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. W kategorii Sieć i akcesoria wybierz opcję Konfiguracja urządzenia do nagrywania.
   4. Wykonaj Test sprawności HDD.
  5. Odłącz przewód USB od dysku twardego USB i podłącz go na nowo.
   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Przed odłączaniem przewodu upewnij się, że dysk twardy jest wyłączony. Jeśli po odczekaniu chwili dysk twardy USB nie będzie wyłączony, odłącz przewód po sprawdzeniu, że lampka dostępu nie miga (jest tylko zapalona). Odłączenie przewodu, gdy miga lampka dostępu, grozi uszkodzeniem dysku twardego.
  6. Odłącz przewód zasilający telewizora, po czym ponownie go podłącz.  
   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Przed odłączaniem przewodu upewnij się, że dysk twardy USB jest wyłączony. Jeśli po odczekaniu chwili dysk twardy USB nie będzie wyłączony, odłącz przewód po sprawdzeniu, że lampka dostępu nie miga (jest tylko zapalona). Odłączenie przewodu, gdy miga lampka dostępu, grozi uszkodzeniem dysku twardego.