Identyfikator artykułu : 00117231 / Ostatnia modyfikacja : 16.06.2020Drukowanie

Jak korzystać z funkcji wyszukiwania głosowego?

  Telewizory Sony z platformą Android TV są wyposażone w funkcję rozpoznawania mowy. Funkcja ta nosi nazwę „wyszukiwania głosowego” i umożliwia obsługę telewizora za pomocą komend głosowych.  Materiał wideo prezentujący działanie funkcji wyszukiwania głosowego można obejrzeć, klikając tutaj.

  Aby pilot zaczął działać, trzeba go sparować z telewizorem z platformą Android TV. Sposób parowania zależy od rodzaju pilota.

  • Jeśli używany jest pilot typu A, zapoznaj się z następującym artykułem:  Jak sparować z telewizorem pilot z panelem dotykowym
  • W przypadku pilota typu B wykonaj poniższe czynności.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję  Ustawienia.
   3. W kategorii SIEĆ I AKCESORIA wybierz opcję Pilot głosowy zdalnego sterowania.
   4. Wybierz opcję Aktywuj przycisk Obraz lub Aktywuj przycisk Obraz.
   5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

  Po zakończeniu można używać wyszukiwania głosowego, wykonując poniższe czynności.

  1. Naciśnij przycisk mikrofonu Obraz na pilocie.
   Pojawi się ekran wyszukiwania głosowego.

   Obraz

   [A] Pilot z panelem dotykowym do telewizorów z platformą Android TV z 2015 r.
   [B] Pilot do telewizorów z platformą Android TV z 2016 r. i nowszych
   *Dane techniczne pilota zależą od kraju i modelu.
    
  2. Na pilocie włączy się wskaźnik LED sygnalizujący działanie funkcji wyszukiwania głosowego; można wtedy mówić do wbudowanego mikrofonu.

   UWAGA:
   Jeśli głos nie jest rozpoznawany, zapoznaj się z częścią Najczęstsze pytania (poniżej).
   W pilocie nie działają komendy głosowe. 

   Funkcja wyszukiwania głosowego platformy Android TV daje następujące możliwości:

   Wyszukiwanie głosowe
   Przykłady zapytań:
   • Naleśniki
   • Komedie romantyczne
   • Zdobywcy Oskarów
   Na ekranie pojawi się lista dopasowanych materiałów i aplikacji.

   Zapytania głosowe
   Przykłady zapytań:
   • Kto jest prezydentem Włoch?
   • Która godzina jest w Londynie?
   • Ile to jest 24 000 podzielić przez 7?
   Odpowiedź wyświetli się na ekranie.

   Komendy głosowe
   Przykłady zapytań:
   • HDMI 1
   • Włącz YouTube
  3. Odpowiednie wejścia/aplikacje zostaną uruchomione.


  UWAGI:

  • Warunkiem użycia funkcji wyszukiwania głosowego jest połączenie telewizora z platformą Android TV z Internetem.
  • Po naciśnięciu przycisku mikrofonu na pilocie lub aktywacji mikrofonu za pomocą ikony wyszukiwania głosowego funkcja wyszukiwania głosowego włącza się tylko na chwilę, a następnie automatycznie się wyłącza. Funkcja wyszukiwania głosowego jest włączona, gdy ikona mikrofonu na ekranie zmieni kolor na czerwony (tryb nagrywania), a dioda LED na pilocie się zaświeci.
  • Przeglądanie sieci za pomocą funkcji wyszukiwania głosowego nie jest możliwe. Proponowane treści pochodzą z serwisu YouTube i sklepu Google Play. Można również wyszukiwać aplikacje, które są powiązane z Google. Materiały powiązane z funkcją wyszukiwania głosowego można sprawdzić i dostosować, wybierając z menu następujące opcje:
   Menu główne > Ustawienia > Szukaj w kategorii Preferencje systemowe  > Przeszukiwane aplikacje
  • Funkcji wyszukiwania głosowego można także używać w smartfonach z aplikacją Video & TV SideView. Przed użyciem tej funkcji trzeba włączyć tryb wyszukiwania tekstu.

  *Google, Android TV i Google Play są znakami towarowymi Google LLC.