Identyfikator artykułu : 00136216 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2022Drukowanie

Materiał wideo z pamięci USB nie pojawia się w aplikacji Wideo lub aplikacji odtwarzacza multimedialnego w telewizorze z platformą Android TV™ / Google TV™.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Dzieje się tak, gdy podłączysz pamięć USB do telewizora w czasie pracy aplikacji Wideo. Materiały wideo mogą się wówczas nie pojawiać, a telewizor wyświetli komunikat Brak elementów. Wideo z pamięci USB pojawią się tutaj.

    Pozwól telewizorowi rozpoznać i wczytać pliki wideo. Czas wczytywania zależy od modelu telewizora i liczby materiałów wideo w pamięci USB.

    Uwaga: Pewne modele mogą automatycznie aktualizować zawartość ekranu po wczytaniu treści.