Identyfikator artykułu : 00274144 / Ostatnia modyfikacja : 28.02.2023Drukowanie

Jak zresetować telewizor Sony za pomocą pilota lub niego („miękkie” resetowanie, resetowanie przez odłączenie zasilania lub przywracanie ustawień fabrycznych)

  W tym artykule omówimy różne sposoby rozwiązywania problemów z telewizorem, zależne od objawów:

  1. Telewizor reaguje i pozwala wyświetlić menu za pomocą pilota. Mimo to występują pewne problemy: aplikacja przestaje działać lub zawiesza się, telewizor losowo wyłącza się i włącza lub występują zniekształcenia obrazu lub dźwięku.
   Możesz spróbować wykonać:
   1. „Miękkie” resetowanie (Android TV i Google TV)
   2. Resetowanie przez odłączenie zasilania (wszystkie telewizory)
   3. Przywracanie ustawień fabrycznych poprzez menu Ustawienia (wszystkie telewizory) → przejdź do tej części artykułu
    ​​​​​
  2. Telewizor nie reaguje i nie pozwala wyświetlić menu za pomocą pilota: na przykład jest zawieszony, nie włącza się, nie wyświetla obrazu lub nieustannie wykonuje restart. Nie możesz nic zrobić pilotem i nie masz dostępu do menu ustawień.
   Możesz spróbować wykonać:
   1. Resetowanie przez odłączenie zasilania (wszystkie telewizory)
   2. Przywracanie ustawień fabrycznych przyciskami (Android TV i Google TV)

  Spróbuj wykonać każdą czynność, jeśli ma ona zastosowanie w Twojej sytuacji. Dopiero potem przejdź do następnej czynności. W razie wątpliwości co do rodzaju telewizora sprawdź, czy telewizor BRAVIA ma platformę Google TV, Android TV, czy inną.  „Miękkie” resetowanie pilotem (ANDROID TV i GOOGLE TV)

  „Miękkie” resetowanie nie usuwa żadnych informacji i jest bezpiecznym sposobem rozwiązywania drobnych problemów. Możesz albo rozpocząć „miękkie” resetowanie pilotem, albo użyć pilota do wyświetlenia menu ustawień telewizora:

  Możliwość 1: wymuś restart telewizora przyciskiem zasilania na pilocie. W zależności od modelu możesz wykonać następującą czynność:

  1. Naciśnij przycisk zasilania i trzymaj go dotąd, aż telewizor wyłączy się i uruchomi na nowo
   lub
  2. Naciśnij przycisk zasilania i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu, po czym wybierz Uruchom ponownie

  Możliwość 2: wymuś restart telewizora poprzez menu ustawień.


  Resetowanie przez odłączenie zasilania (WSZYSTKIE TELEWIZORY)

  Resetowanie przez odłączenie zasilania nie usuwa żadnych informacji i jest bezpiecznym sposobem rozwiązywania drobnych problemów, gdy nie można użyć pilota. Odłączenie telewizora od zasilania przed wyłączeniem go nie uszkodzi telewizora.

   

  1. Wyłącz przewód zasilający telewizora z gniazdka sieci energetycznej. Po odłączeniu zasilania odczekaj 30 sekund.
  2. Z powrotem włącz przewód zasilający do gniazdka sieci energetycznej.
  3. Jeśli telewizor nie włączy się, do włączenia go użyj przycisku zasilania na samym telewizorze.
   (Wskazówka: jeśli po wykonaniu czynności 3 telewizor uruchomił się, ale nadal nie możesz go obsługiwać, sprawdź baterie w pilocie.)

  Przykłady umiejscowienia przycisku zasilania


  Przywracanie ustawień fabrycznych (WSZYSTKIE TELEWIZORY)

  Jeśli wykonanie poprzednich czynności nic nie pomogło, ale możesz wybierać ustawienia telewizora pilotem, spróbuj wykonać Przywracanie ustawień fabrycznych. Operacja ta przywraca ustawienia w telewizorze do stanu fabrycznego i może rozwiązać poważniejsze problemy.

  Jeśli nie możesz użyć menu Ustawienia telewizora, przejdź do ręcznego przywracania ustawień fabrycznych (dotyczy telewizorów z platformą Android TV i Google TV).

  ZANIM ZACZNIESZ: Po przywróceniu ustawień fabrycznych musisz wykonać konfigurację początkową, tak jak przy pierwszym uruchomieniu nowego telewizora. Przywrócenie ustawień fabrycznych usuwa z telewizora wszystkie ustawienia użytkownika, w tym ustawienia konta Google, aplikacje, kanały i ustawienia sieci bezprzewodowej.

  1. Naciśnij na pilocie przycisk przycisk szybkie ustawienia (Szybkie ustawienia), przycisk HOME lub przycisk ACTION MENU, zależnie od telewizora/pilota.
  2. Wybierz koło zębate ustawień  lub strzałkę 
  3. Kolejne czynności zależą od zawartości menu telewizora (A, B lub C):
   1. Wybierz System → Informacje → Resetowanie → Przywracanie danych fabrycznych → Usuń wszystko → Tak.
   2. Wybierz Ustawienia urządzenia → Resetowanie → Przywracanie danych fabrycznych → Usuń wszystko → Tak.
   3. Wybierz Pamięć i resetowanie → Przywracanie danych fabrycznych → Usuń wszystko → Tak.

  Przywracanie ustawień fabrycznych może potrwać kilka minut. Zaczekaj na zakończenie całego procesu. Po zakończeniu przywracania ustawień fabrycznych telewizor uruchomi się w trybie konfiguracji początkowej.

  Alternatywa: przywracanie ustawień fabrycznych z użyciem przycisku HELP na pilocie


  Ręczne przywracanie ustawień fabrycznych (ANDROID TV I GOOGLE TV)

  Jeśli pilot nie pozwala na uzyskanie dostępu do menu Ustawienia w telewizorze, spróbuj ręcznie przywrócić ustawienia fabryczne przyciskami na telewizorze. Operacja ta przywraca ustawienia w telewizorze do stanu fabrycznego i może rozwiązać poważniejsze problemy (na przykład nieustanne restartowanie się telewizora).

  ZANIM ZACZNIESZ: Po przywróceniu ustawień fabrycznych musisz wykonać konfigurację początkową, tak jak przy pierwszym uruchomieniu nowego telewizora. Przywrócenie ustawień fabrycznych usuwa z telewizora wszystkie ustawienia użytkownika, w tym ustawienia konta Google, aplikacje, kanały i ustawienia sieci bezprzewodowej.

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne przyciskami na telewizorze

  Sposób ręcznego resetowania zależy od liczby przycisków na telewizorze:

  1. Tylko jeden przycisk na telewizorze: Przycisk zasilania znajduje się u dołu pośrodku lub po lewej stronie telewizora (patrząc od przodu).
  2. Trzy przyciski na telewizorze: przyciski zasilania i głośności znajdują się z tyłu telewizora, po lewej lub prawej stronie.
  3. Więcej niż trzy przyciski na telewizorze.

  Jeśli nie możesz odszukać przycisków na telewizorze, skorzystaj z Przewodnika uruchamiania lub Podręcznika użytkownika. Znajdziesz je na stronie z opisem produktu w tej witrynie pomocy technicznej.

  Wykonaj procedurę odpowiednią do liczby przycisków na telewizorze:

  Typ A: telewizor z jednym przyciskiem

  Typ B: telewizor z trzema przyciskami (z lewej strony, prawej strony lub z tyłu telewizora)

  Typ C: telewizor z więcej niż trzema przyciskami