Identyfikator artykułu : 00269319 / Ostatnia modyfikacja : 20.06.2022Drukowanie

Telewizor z platformą Google TV nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania na pilocie

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli jedyną reakcją telewizora na naciśnięcie przycisku zasilania na pilocie jest zapalenie się na jedną sekundę diody LED, spróbuj rozwiązać problem zgodnie z poniższym opisem. 

  1. Odłącz i ponownie podłącz zasilanie.

   

  Obraz
   

  1. Najpierw spróbuj włączyć telewizor przyciskiem zasilania na samym urządzeniu, aby zweryfikować prawidłowe działanie pilota. Jeśli nadal nic się nie dzieje, przejdź do następnej czynności.  
  2. Wyłącz przewód zasilający telewizora z gniazdka sieci energetycznej. Po odłączeniu zasilania odczekaj 30 sekund. 
  3. Z powrotem włącz przewód zasilający do gniazdka sieci energetycznej. 
  4. Jeśli telewizor nie włącza się, spróbuj włączyć go jego własnym przyciskiem zasilania. Umiejscowienie przycisku zasilania możesz sprawdzić w opisie czynności 2. 

  Jeśli odłączenie i podłączenie zasilania nie przyniosło żadnego efektu, przejdź do czynności 2. 

  2. Wymuś przywrócenie ustawień fabrycznych.

  OSTRZEŻENIE: przywrócenie ustawień fabrycznych usuwa wszystkie własne ustawienia, takie jak kanały, informacje o kontach (na przykład koncie Google), dane systemowe, dane aplikacji, pobrane aplikacje, ustawienia sieci przewodowych i bezprzewodowych oraz ustawienia blokady rodzicielskiej.

  Umiejscowienie przycisku zasilania telewizora

  umiejscowienie przycisku zasilania

  1. Wyłącz przewód zasilający telewizora z gniazdka sieci energetycznej.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  zasilania na telewizorze (nie na pilocie), po czym, wciąż trzymając przycisk, włącz przewód zasilający do gniazdka sieci energetycznej.
   Miejsce, w którym znajduje się przycisk zasilania telewizora, zależy od modelu. 
  3. Trzymaj przycisk dotąd, aż zaświeci biała dioda LED. Na zaświecenie białej diody LED trzeba zaczekać około 10–30 sekund.
  4. Kiedy zaświeci biała dioda LED, puść przycisk. Jeśli dioda LED nie zacznie świecić na biało w ciągu 30 sekund, powtórz procedurę, zaczynając od czynności 1.
  5. Odczekaj kilka minut na wymuszone przywrócenie ustawień fabrycznych. Telewizor dwukrotnie wyłączy się i włączy. Jeśli telewizor nie włącza się automatycznie, naciśnij przycisk  zasilania, aby go ponownie włączyć.
  6. Kiedy pojawi się ekran powitalny konfiguracji, wykonaj konfigurację. Jeśli ekran powitalny konfiguracji nie pojawia się, odłącz przewód zasilający i podłącz go na nowo.

  Jeśli udało Ci się przywrócić telewizor, upewnij się, że oprogramowanie telewizora jest aktualne.
  Jeśli wymuszenie przywrócenia ustawień fabrycznych nie rozwiązuje problemu, prosimy o kontakt