Identyfikator artykułu : 00256721 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2022Drukowanie

Jak ustawić kod PIN / Jak wyłączyć zapomniany kod PIN (modele z platformą Android TV™ z roku 2020 lub nowsze / modele z platformą Google TV™)

Wpisuję kod PIN, ale nie jest on przyjmowany.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Przed rozpoczęciem

  • Upewnij się, że w telewizorze zainstalowane jest najnowsze oprogramowanie.
  • Informacje o modelach z platformą Android TV™ z lat 2015–2019 podano w artykule Jak ustawić kod PIN / Jak wyłączyć kod PIN (modele z platformą Android TV z lat 2015–2019).
  • Jeśli nie pamiętasz kodu PIN blokady rodzicielskiej, wprowadź główny kod PIN dla telewizora.
   • Jeśli nie znasz uniwersalnego kodu PIN, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Sony.
   • Kod uniwersalny dotyczy wyłącznie blokady rodzicielskiej.

  Ustawianie/kasowanie kodu PIN funkcji Blokady rodzicielskiej i Profilu ograniczonego odbywa się w inny sposób.

  Jak ustawić kod PIN blokady rodzicielskiej

  Skonfiguruj ustawienia blokady rodzicielskiej zabezpieczającej programy telewizyjne, kanały strumieniowej transmisji i inne elementy. Aby skonfigurować Kontrolę rodzicielską, wykonaj następujące czynności:

  1. Wyświetl ekran Ustawienia. Jak uzyskać dostęp do Ustawień
  2. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje SystemKontrola rodzicielskaZmień kod PIN.
   • Wybierz opcje Oglądanie telewizjiKontrola rodzicielskaKod PIN.
   • Wybierz opcje Ustawienia urządzeniaKontrola rodzicielskaZmień kod PIN.
  3. Ustaw dowolny 4-cyfrowy kod PIN.

  Jak skonfigurować profil ograniczony (tylko modele z platformą Android TV)

  Ta funkcja ogranicza tylko dostęp do wskazanych aplikacji lub treści. Nie ogranicza ona dostępu do treści na podstawie klasyfikacji wiekowej. Zmianę takich ustawień umożliwia funkcja Blokada rodzicielska w menu telewizora i ustawieniach aplikacji. Do wyłączenia trybu Profil ograniczony lub usunięcia informacji z profilu przy wyłączonym trybie Profil ograniczony potrzebny jest kod PIN. Jeśli zapomnisz kodu PIN profilu ograniczonego, w celu skasowania go trzeba przywrócić ustawienia fabryczne.

  • W przypadku ustawiania kodu PIN po raz pierwszy
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcje Ustawienia urządzeniaZabezpieczenia i ograniczeniaUtwórz profil ograniczony.
   4. Ustaw dowolny 4-cyfrowy kod PIN.
  • Jeśli kod PIN jest już ustawiony
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcje Ustawienia urządzeniaZabezpieczenia i ograniczeniaWejdź do profilu ograniczonego.