Identyfikator artykułu : 00122752 / Ostatnia modyfikacja : 05.05.2017Drukowanie

Dlaczego mój głos lub wejście głosowe jest rozpoznawane jako inny język?

  Jeżeli Twój głos lub wejście głosowe jest rozpoznawane jako inny język, może to oznaczać, że ustawienia języków są niepoprawnie skonfigurowane. Aby zmienić język: 

  1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
  2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
  3. W kategorii [System Preferences] (Preferencje systemu) wybierz opcję [Speech] (Mowa).
  4. Wybierz opcję [Language] (Język).
  5. W menu [Language] (Język) wybierz język, którego chcesz używać.