Identyfikator artykułu : 00264679 / Ostatnia modyfikacja : 26.08.2021Drukowanie

Montaż na ścianie telewizorów BRAVIA (modele z roku 2021) — pasujące uchwyty ścienne i rozstawy otworów na śruby

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  W celu sprawdzenia, jaki uchwyt pasuje do posiadanego telewizora, prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą.

  OSTRZEŻENIE: istnieje ryzyko obrażeń.

  • Dla zapewnienia ochrony produktu i ze względów bezpieczeństwa firma Sony zaleca, by montaż telewizora na ścianie wykonywali wyłącznie dealerzy Sony lub autoryzowani wykonawcy.
  • Ze względów bezpieczeństwa i dla zapewnienia właściwej instalacji prosimy o postępowanie zgodnie z Instrukcją obsługi uchwytu ściennego, Instrukcją przygotowania telewizora do pracy oraz poniższym opisem.
  • Rozstawy otworów na śruby
  • Tabela zgodności
  • O wytrzymałości ściany
  • O śrubach

  Rozstawy otworów na śruby

  • Rozstawy otworów na śruby: szerokość × wysokość, w mm
   UWAGA: diagram przedstawia tył telewizora BRAVIA.

   tył telewizora BRAVIA
   • A. W (szerokość)
   • B. H (wysokość)
   • C. Otwory na śruby

   UWAGI:
   • W niektórych modelach telewizorów BRAVIA rozstaw otworów na śruby (szerokość × wysokość) jest zgodny ze standardem montażowym VESA, niezgodna jest natomiast liczba i głębokość tych otworów.
   • Sony nie gwarantuje możliwości zamontowania telewizora BRAVIA przy użyciu uchwytu ściennego innego producenta.
   • Dokładniejszych informacji i środków ostrożności dotyczących montażu na ścianie należy szukać w instrukcjach obsługi dostarczonych z telewizorem i uchwytem ściennym.
  • Wymiary zasilacza sieciowego: szerokość × wysokość × głębokość, w mm
   Pewne modele są dostarczane z zasilaczem sieciowym. Diagram przedstawia wymiary zasilacza sieciowego (szer. x wys. x gł.) w Tabeli zgodności.
   Wymiary zasilacza sieciowego
   • A. W (szerokość)
   • B. H (wysokość)
   • C. D (głębokość)

  Tabela zgodności

  Modele z 2021 roku

  Nazwa seriiNazwa modeluLiczba caliPasujący uchwyt ściennyRozstaw otworów na śruby
  (szer. × wys.) mm
  Długość przewodu zasilającegoWaga telewizora bez podstawy
  Seria A90JXR-65A90J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 m22,5 kg
  XR-55A90J55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 m18,6 kg
  Seria A84JXR-77A84J77SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 m28,9 kg
  XR-65A84J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 m22,3 kg
  XR-55A84J55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 m17,8 kg
  Seria A83JXR-77A83J77SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 m28,9 kg
  XR-65A83J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 m22,3 kg
  XR-55A83J55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 m17,8 kg
  Seria A80JXR-77A80J77SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 m28,9 kg
  XR-65A80J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 m22,3 kg
  XR-55A80J55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 m17,8 kg
  Seria Z9JXR-85Z9J85SU-WL450400 x 4002 m61,7 kg
  XR-75Z9J75SU-WL450400 x 4002 m46,4 kg
  Seria X94JXR-75X94J75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m33,3 kg
  XR-65X94J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m22,9 kg
  XR-55X94J55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m17,4 kg
  XR-50X94J50SU-WL450 *1200 x 2001,5 m13,5 kg
  Seria X93JXR-75X93J75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m33,3 kg
  XR-65X93J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m22,9 kg
  XR-55X93J55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m17,4 kg
  XR-50X93J50SU-WL450 *1200 x 2001,5 m13,5 kg
  Seria X92JXR-75X92J75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m33,3 kg
  XR-65X92J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m22,9 kg
  XR-55X92J55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m17,4 kg
  XR-50X92J50SU-WL450 *1200 x 2001,5 m13,5 kg
  Seria X90JXR-75X90J75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m33,3 kg
  XR-65X90J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m22,9 kg
  XR-55X90J55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m17,4 kg
  XR-50X90J50SU-WL450 *1200 x 2001,5 m13,5 kg
  Seria X82JKD-75X82J75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m31,6 kg
  KD-65X82J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m21,6 kg
  KD-55X82J55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m15,7 kg
  KD-50X82J50SU-WL450 *1200 x 2001,5 m12,3 kg
  KD-43X82J43SU-WL450 *1200 x 2001,5 m10,0 kg
  Seria X81JKD-75X81J75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m31,6 kg
  KD-65X81J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m21,6 kg
  KD-55X81J55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m15,7 kg
  KD-50X81J50SU-WL450 *1200 x 2001,5 m12,3 kg
  KD-43X81J43SU-WL450 *1200 x 2001,5 m10,0 kg
  Seria X80JKD-65X80J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m21,6 kg
  KD-55X80J55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001,5 m15,7 kg
  KD-50X80J50SU-WL450 *1200 x 2001,5 m12,3 kg
  KD-43X80J43SU-WL450 *1200 x 2001,5 m10,0 kg
  Seria W804KD-32W80432SU-WL450 *1100 x 2001,5 m4,9 kg
  Seria W800KD-32W80032SU-WL450 *1100 x 2001,5 m4,9 kg

  *1 Możliwość użycia tylnego złącza będzie zależała od sposobu montażu na ścianie. Szczegółów należy szukać w instrukcji instalacji uchwytu ściennego pasującego do telewizora.


  O wytrzymałości ściany

  Ściana, na której będzie montowane urządzenie, musi mieć wytrzymałość pozwalającą na utrzymanie 4-krotności (w przypadku pewnych modeli — 6-krotności) masy urządzenia. Dalszych informacji o wymaganej wytrzymałości ściany należy szukać w Informacji o instalacji (uchwyt ścienny) na stronie z opisem posiadanego modelu telewizora.
  Jeśli ściana ma niewystarczającą wytrzymałość, należy ją wzmocnić. W sprawie wzmocnienia ściany należy się kontaktować z dealerami lub autoryzowanymi wykonawcami Sony.

  O śrubach

  Do przymocowania uchwytu ściennego do telewizora należy użyć śrub dostarczonych z uchwytem ściennym. Dostarczone śruby mają długość od 8 do 12 mm licząc od powierzchni mocowania uchwytu ściennego (średnica gwintu i długość śruby zależą od modelu uchwytu ściennego). Zastąpienie dostarczonych śrub dowolnym zamiennikiem może spowodować upadek telewizora i obrażenia u ludzi lub uszkodzenie wewnętrznych elementów telewizora. Informacji o śrubach należy szukać w Instrukcji instalacji (Uchwyt ścienny) do telewizora lub w Instrukcji obsługi bądź Podręczniku użytkownika telewizora.