Identyfikator artykułu : S700024566 / Ostatnia modyfikacja : 20.09.2012

Jak otwiera się aplikację? Nie można znaleźć ikony na tablecie

Produkty i kategorie związane z tym artykułem


Jak otwiera się aplikację? Nie można znaleźć ikony na tablecie

Jeśli nie można znaleźć ikony umożliwiającej otwarcie danej aplikacji, można jej poszukać w narzędziu uruchamiania aplikacji wyświetlanym poprzez dotknięcie ikony Apps [Programy] , znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu głównego.