Identyfikator artykułu : 00168595 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak uzyskać z komputera informację o adresie IP, masce podsieci, bramie domyślnej lub podstawowym serwerze DNS

  Informacje o aktualnej konfiguracji łącza IP można uzyskać z okna Centrum sieci i udostępniania systemu operacyjnego lub za pomocą polecenia IPCONFIG w oknie Wiersz polecenia.

  WAŻNE: Informacje o konfiguracji łącza IP zawarte w oknie Centrum sieci i udostępniania lub oknie Wiersz polecenia dotyczą wyłączanie obecnego stanu połączenia komputera. W razie gdyby informacje te wskazywały na jakiś problem, do jego pełnej identyfikacji i rozwiązania niezbędne będzie dalsze diagnozowanie.

  Aby sprawdzić adres IP łącza sieciowego w oknie Centrum sieci i udostępniania:

  1. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy Logo Windows + X, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i kliknij opcję Panel sterowania.

   Obraz

   UWAGA: Panel sterowania jest tradycyjną aplikacją pulpitu Windows. Jeśli pulpit nie był dotychczas używany, interfejs zmienia się na Pulpit i otwiera się okno Panel sterowania.

  2. W grupie Sieć i Internet kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania.

   Obraz

  3. W oknie Centrum sieci i udostępniania w sekcji Wyświetl aktywne sieci, obok napisu Połączenia kliknij aktywne połączenie sieciowe.

   Centrum sieci i udostępniania

  4. Kliknij przycisk Szczegóły....

   Szczegóły

   UWAGA: Nazwa hiperłącza będzie zależna od rodzaju połączenia sieciowego i nazwy użytkownika.

  5. Adres IP znajduje się w oknie Szczegóły połączenia sieciowego, obok napisu Adres IPv4

   Adres IP

  Aby do sprawdzenia adresu IP łącza sieciowego użyć polecenia IPCONFIG w oknie Wiersz polecenia:

  1. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy Logo Windows + X, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i kliknij opcję Wiersz polecenia.

   Obraz

   UWAGA: Wiersz polecenia jest tradycyjną aplikacją pulpitu Windows. Jeśli pulpit nie był dotychczas używany, interfejs zmienia się na Pulpit i otwiera się okno Wiersz polecenia.

  2. W oknie Wiersz polecenia wpisz IPCONFIG i naciśnij klawisz ENTER.
  3. W oknie Wiersz polecenia pojawi się obecny adres IP komputera oraz dodatkowe informacje o konfiguracji Internetu dla każdego połączenia przewodowego i bezprzewodowego.

  Niezależnie od sposobu uzyskania dostępu do tych informacji, do najważniejszych z nich należą:

  • Sufiks DNS konkretnego połączenia: Jest to sufiks dostawcy Internetu (ISP)
  • Adres IPv4: Jest to adres IP (adres sieciowy) — najczęściej potrzebny i/lub wymagany adres przy tworzeniu sieci.
   • Jeśli adres IP zaczyna się od 192, oznacza to, że sieć została wykryta, router automatycznie przydzielił poprawny adres IP (tryb DHCP), a połączenie sieciowe działa prawidłowo.
   • Jeśli adres IP zaczyna się od 169, sieć nie została wykryta lub router nie dokonał automatycznego przydziału adresu IP (tryb DHCP), a system Windows wewnętrznie przydzielił komputerowi domyślny adres IP. W takim przypadku nie jest nawiązane połączenie z siecią. Problem ten jest najprawdopodobniej związany z samą siecią (problem z routerem).
   • Jeśli komputer wyświetla adres IP 0.0.0.0, nie została wykryta karta sieciowa. Ten problem jest najprawdopodobniej związany z kartą sieciową w komputerze.
  • Maska podsieci: Zwykle ma postać 255.255.255.000 (lub zbliżoną).

   UWAGA: Adres IP składa się z dwóch części: adresu sieci i adresu hosta. Maska podsieci pozwala podzielić część adresu zarezerwowaną dla hosta na dwie lub więcej podsieci.

  • Brama domyślna: Ten adres jest zazwyczaj podobny do adresu w polu Adres IPv4. Adres IPv4 jest na ogół przydzielany automatycznie przez router (tryb DHCP) i z tego powodu jest zazwyczaj pochodną adresu routera.

   UWAGA: Brama domyślna to zwykle adres IP routera łączącego sieć wewnętrzną z siecią zewnętrzną (Internetem).