Identyfikator artykułu : 00163988 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym

    Aby uruchomić komputer z systemem operacyjnym Windows Vista lub Windows 7 w trybie awaryjnym, należy wykonać poniższe czynności.

    1. Włącz komputer.
    2. Kiedy pojawi się ekran SONY, naciśnij klawisz F8 i trzymaj go przez 7–10 sekund.

      UWAGI:

      • W pewnych modelach komputerów możliwe jest także użycie klawisza F5.
      • Jeśli pojawi się okno Please Select Boot Device (Wybierz urządzenie rozruchowe), naciśnij klawisz Esc, a następnie klawisz F8.

      WAŻNE: Jeśli tryb awaryjny ma być wykorzystany do rozwiązywania problemów z połączeniem z Internetem lub siecią, w następnej czynności należy wybrać opcję Tryb awaryjny z obsługą sieci.

    3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu wskaż klawiszami ze strzałkami opcję Tryb awaryjny.
    4. Naciśnij klawisz ENTER.

      UWAGA: Jeśli w polu Hasło pojawi się monit o podanie hasła, wprowadź hasło i naciśnij klawisz ENTER.