Identyfikator artykułu : 00163984 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak użyć narzędzia do diagnostyki i naprawiania, aby rozwiązać problemy z siecią bezprzewodową lub Internetem

    Narzędzie do diagnostyki i naprawiania może posłużyć do diagnozowania problemów z połączeniem WLAN lub Wi-Fi.

    1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
    2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sieć i Internet.
    3. W oknie Sieć i Internet kliknij opcję Centrum sieci i udostępniania.
    4. W oknie Centrum sieci i udostępniania, w grupie Zmień ustawienia sieci:, kliknij opcję Rozwiąż problemy. Obraz
    5. W oknie Rozwiązywanie problemów — Sieć i Internet, w grupie Sieć, kliknij opcję Karta sieciowa.             Obraz
    6. W oknie Karta sieciowa kliknij przycisk Dalej.
    7. W oknie Wybierz kartę sieciową do diagnozowania kliknij Połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie przycisk Dalej. Obraz
    8. Jeśli narzędzie diagnostyczne wykryje jakiś problem, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby go rozwiązać.

      UWAGA: W poniższym przykładzie narzędzie diagnostyczne wykryło, że sieć bezprzewodowa jest wyłączona fizycznym wyłącznikiem.

      Obraz
    9. W oknie Karta sieciowa kliknij przycisk Zamknij.