Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SVT1121A4E
 • SVT1121B2EW
 • SVT1121B4E
 • SVT1121C4E
 • SVT1121C5E
 • SVT1121D4E
 • SVT1121E4E
 • SVT1121F4E
 • SVT1121G4E
 • SVT1121H4E
 • SVT1122A4RW
 • SVT1122B2EW
 • SVT1122B4E
 • SVT1122B4RW
 • SVT1122C4E
 • SVT1122C4RW
 • SVT1122C5E
 • SVT1122D2EW
 • SVT1122D4E
 • SVT1122D4RW
 • SVT1122E2RW
 • SVT1122E4E
 • SVT1122F4E
 • SVT1122F4RB
 • SVT1122G4E
 • SVT1122G4RB
 • SVT1122H4E
 • SVT1122H4RB
 • SVT1122I4E
 • SVT1122J4RB
 • SVT1122M2EW
 • SVT1122M2RW
 • SVT1122R2EW
 • SVT1122S9EB
 • SVT1122V9EB
 • SVT1122X9RW
 • SVT1122Y9EB

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Możliwość włączania/wyłączania obsługi gestów przez panel dotykowy
 • Możliwość zmiany kierunku przewijania przy przesuwaniu dwoma palcami
 • Rozwiązano problem odwrotnego działania przy skalowaniu zawartości w pewnych aplikacjach (np. Mapa)
 • Rozwiązano problem niepożądanego przewijania zawartości ekranu przy „szczypaniu” dwoma palcami
 • Możliwość zmiany czasu oczekiwania przy kliknięciu tabliczki dotykowej
 • Rozwiązano problem ignorowania wciśniętych klawiszy i niepożądanego trwałego wciśnięcia klawisza
Uwaga: Wymagane jest także zainstalowanie aktualizacji „VAIO Control Center Ver.6.3.17 / 6.4.9” (lub nowszej).

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem niepożądanego wprowadzania znaków po przesunięciu palcem wzdłuż górnej krawędzi panelu dotykowego przy pewnych ustawieniach układu klawiatury
 • Rozwiązano problem niepożądanego wprowadzania znaków po przesunięciu palcem wzdłuż prawej krawędzi panelu dotykowego przy pewnych ustawieniach układu klawiatury
 • Rozwiązano problem niezamierzonego uruchamiania się asystenta Cortana w pewnych wersjach systemu Windows 10
 • Rozwiązano problem ignorowania pierwszego użycia klawiatury po uruchomieniu / ponownym uruchomieniu systemu operacyjnego lub wybudzeniu komputera ze stanu hibernacji
 • Rozwiązano problem selektywnego zawieszania działania łącza USB
 • Poprawiono wrażenie powtarzania klawisza po naciśnięciu i przytrzymaniu niektórych klawiszy

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • EP0000605002.exe

Wersja pliku

 • Wersja 1.89

Rozmiar pliku

   
 • 6 824 704 bajtów

Data wydania

 • 25-12-2017

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja tej aktualizacji jest zgodna z najczęściej używanymi wersjami systemu Microsoft Windows:

 • Windows 10 (32-/64-bitowy)
 • Windows 8.1 (32-/64-bitowy)
WAŻNE: Aktualizacja jest przeznaczona również do modeli z systemem zaktualizowanym do Windows 8.1 / Windows 10.

Pobieranie

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Może pojawić się okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem „System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować”. W takim przypadku kliknij przycisk [Kontynuuj] i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Zaloguj się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora

WAŻNE:
 • W celu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania TRZEBA wykonać obie poniższe czynności: „1. Aktualizacja” i „2. Parowanie”.
 • Do czasu wykonania obu czynności („1. Aktualizacja” i „2. Parowanie”) NIE WOLNO usypiać, restartować ani wyłączać komputera.
 1. Pobierz plik EP0000******.exe i zapisz go w jednym z folderów na komputerze.
 2. Przed wykonywaniem dalszych czynności upewnij się, że komputer jest zasilany przez zasilacz sieciowy.
 3. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik.
 4. Dwukrotnie stuknij (lub dwukrotnie kliknij) plik EP0000******.exe.
 5. Stuknij przycisk „1. Aktualizacja”. (Pojawi się komunikat „Aktualizuję wewnętrzne oprogramowanie...”. Odczekaj około minuty.)
 6. Po wyświetleniu komunikatu „Aktualizacja powiodła się!!!” stuknij przycisk „2. Parowanie”.
 7. Przeprowadź ręczne parowanie, wykonując instrukcje z artykułu „Parowanie klawiatury bezprzewodowej z komputerem VAIO”.
 8. Stuknij przycisk „Zamknij”.
 9. Ponownie uruchom komputer.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana.
Sprawdź w Menedżerze urządzeń właściwości poniższego urządzenia.

Wybierz opcję [Urządzenie kompozytowe USB] (lokalizacja: Port_#0001.Hub_#0003) → Właściwości → zakładka [Szczegóły] → [Opis urządzenia zgłoszony przez magistralę])

Jeśli wyświetlana jest wersja „1.89”, aktualizacja powiodła się.