• Odległość między ścieżkami (µm)

    0,74

   • Średnica płyty (mm)

    80,0

   • Grubość płyty (mm)

    1,2

   • Wygląd

    Płyta dwustronna

   • Częstotliwość sinusoidy rowka (T)

    186,0

   • Pojemność zapisu (GB)

    2,8