Identyfikator artykułu : 00227257 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Komputer nie rozpoznaje urządzenia pamięci masowej Micro Vault

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Po wykonaniu każdej czynności sprawdź działanie urządzenia pamięci masowej MicroVault™.

Czynności te dotyczą tylko komputerów z systemem operacyjnym Microsoft® Windows®.
Aby uzyskać informacje o komputerze z innym systemem operacyjnym, należy skontaktować się z producentem komputera. 

 1. Wypróbuj inny port USB.
  • Upewnij się, że do komputera nie są podłączone inne urządzenia USB.
  • Podłącz urządzenie pamięci masowej bezpośrednio do komputera, a nie do koncentratora USB.
    
 2. Uruchom ponownie komputer.
  • Podłącz urządzenie pamięci masowej bezpośrednio po uruchomieniu komputera.
    
 3. Ponownie zainstaluj sterownik urządzenia pamięci masowej.
  • Komputer może nie rozpoznawać urządzenia pamięci masowej, jeśli nie jest zainstalowane prawidłowe oprogramowanie sterownika. Aby sprawdzić stan urządzenia pamięci masowej, wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start na komputerze.
   2. Kliknij opcję Panel sterowania.
    • Sposób otwierania Panelu sterowania zależy od systemu operacyjnego komputera.
   3. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Menedżer urządzeń.
   4. Sprawdź, czy na liście Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej wyświetlane jest odpowiednie urządzenie pamięci masowej.
    • Jeśli obok urządzenia pamięci masowej pojawia się ikona ! lub ×, urządzenie nie jest prawidłowo zainstalowane.
      
 4. Wyłącz wszystkie programy rezydentne (antywirusowe itp.) zainstalowane na komputerze.
   
 5. Zmień przypisanie litery napędu.
  • Brak ikony dysku wymiennego w oknie Mój komputer może świadczyć o nieprawidłowym przypisaniu litery napędu.
   • Aby dowiedzieć się, jak zmienić przypisanie, należy zwrócić się do producenta komputera.
     
 6. Ponownie sformatuj urządzenie pamięci masowej.