Identyfikator artykułu : 00227225 / Ostatnia modyfikacja : 30.11.2020

Jak usunąć informacje o urządzeniu Bluetooth z urządzenia mobilnego lub komputera

  Aby usunąć z urządzenia mobilnego lub komputera informacje o sparowanym urządzeniu Bluetooth, wybierz urządzenie i wykonaj poniższe czynności. Dokładny sposób postępowania zależy od urządzenia i systemu operacyjnego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia lub skontaktuj się z producentem.

  Urządzenia mobilne z systemem Android (smartfon, tablet)
  Urządzenia mobilne z systemem iOS (iPhone, iPad)
  Komputery z Windows 10
  Komputery z Windows 8.1
  Komputery z Windows 7
  Komputery Mac


  Urządzenia mobilne z systemem Android (smartfon, tablet)

  1. Przeciągnij w górę od dołu ekranu.
  2. Stuknij ikonę Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Połączone urządzenia lub Połączenie urządzenia.
  4. Wybierz opcję Wcześniej połączone urządzenia lub Bluetooth.
  5. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, należy ją włączyć.
   • Na urządzeniu mobilnym pojawi się lista zapisanych urządzeń Bluetooth.
  6. Stuknij ikonę Koło zębate (Ustawienia / koło zębate) obok nazwy urządzenia, z którym chcesz usunąć powiązanie.
  7. Stuknij opcję ZAPOMNIJ.
   • Jeśli wyświetlone jest inne menu, wybierz Zapomnij urządzenie.

  Urządzenia mobilne z systemem iOS (iPhone, iPad)

  1. Stuknij opcję Ustawienia na ekranie głównym.
  2. W menu Ustawienia stuknij opcję Bluetooth.
  3. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, należy ją włączyć.
   • Na urządzeniu mobilnym pojawi się lista zapisanych urządzeń Bluetooth.
  4. Stuknij ikonę  (Informacje) obok nazwy urządzenia, z którym chcesz usunąć powiązanie.
  5. Stuknij opcję Zapomnij to urządzenie.

  Komputery z Windows 10

  1. W menu Start kliknij ikonę  (Ustawienia/koło zębate).
  2. Kliknij Urządzenia.
  3. W menu Urządzenia kliknij Bluetooth i inne urządzenia.
  4. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, należy ją włączyć.
   • Na komputerze pojawi się lista zapisanych urządzeń Bluetooth.
  5. Kliknij urządzenie, z którym chcesz usunąć parowanie.
  6. Kliknij opcję Usuń urządzenie.

  Komputery z Windows 8.1

  1. menu Start kliknij ikonę  (Ustawienia/koło zębate).
  2. Kliknij opcję Zmień ustawienia tego komputera.
  3. W menu Ustawienia komputera kliknij opcję Komputer i urządzenia.
  4. W menu Komputer i urządzenia kliknij Bluetooth.
  5. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, należy ją włączyć
   • Na komputerze pojawi się lista zapisanych urządzeń Bluetooth.
  6. Kliknij urządzenie, z którym chcesz usunąć parowanie.
  7. Kliknij opcję Usuń urządzenie.

  Komputery z Windows 7

  1. Kliknij opcję Panel sterowania.
  2. W menu Sprzęt i dźwięk wybierz opcję Urządzenia i drukarki.
  3. Kliknij prawym przyciskiem na urządzeniu, z którym chcesz usunąć parowanie, po czym kliknij Usuń urządzenie.

  Komputery Mac

  1. Kliknij ikonę Apple (jabłko).
  2. Kliknij opcję Preferencje systemowe.
  3. Kliknij opcję Bluetooth.
   • Na komputerze pojawi się lista zapisanych urządzeń Bluetooth.
  4. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, należy ją włączyć.
  5. Kliknij urządzenie, z którym chcesz usunąć parowanie.
  6. Kliknij ikonę  (usuwania) obok nazwy urządzenia.